මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වර්ජනයට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ද එක්වෙයි!!

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් සිදුකල ප්‍රකාශයක් මුල්කරගනිමින් දැනට වැඩවර්ජනයක නිරත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට සහයෝගය දැක්වීමට මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ද තීරණය කර ඇතැයි දන්වමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ඔවුන් විසින් ලිඛිතව දන්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කර ඇත්තේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ කටයුතු මහජනතාවට පීඩාකාරීවන බවට සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විසින් සිදුකර ඇති ප්‍රකාශයට විරෝධය පලකරමින් සය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට නීතිමය රැකවරනය සහිත බලතල නොදීමට විරෝධය දක්වමිණි.මේ නිසා මෙරට සියලුම ආකාරයේ වසංගත රෝග නිවාරණ කටයුතු වලින් තම සංගමය ඉවත් වන බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මීට පෙර සදහන් කරන ලදී එම තීරණය අනුව යමින් මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ද වැඩ කිරීම මෙරට කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල හමුවේ රට මුහුණ පා ඇති අනතුරු දායක අවස්ථාවක සේවයෙන් ඉවත්වීම නිසා මෙරට කොරෝනා පාලනයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම ඉවත්වීම් නිසා වෛරසය පාලනය ගිලිහීමේ අවධානම ඉහල ගොස් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *