රජය සුළු සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ණය අත්හිටුවීමේ තීරණයක්

පසුගිය රජය සමයේ දේශපාල හිතවත්කම් මත ණය මුදල් ලබා ගැනීම

නව රජය බලයට පත්වීමේදී ලබාදුන් පොරොන්දුවක් ඉටුකරමින් කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට ලබාදී තිබෙන ණය ආපසු අයකර ගැනීම අතුහිටුවන්නැයි ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා සියලු බැංකුවලට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් කෝටි 30 දක්වා ණය ලබාගෙන සිටින කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට නැවත දැනුම් දෙනතුරු ණය වාරික ගෙවීමට සිදුනොවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.ජනාධිපතිවරයා ලබාදුන් සහන පැකේජයේ අඩංගු සහනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමක් ලෙස මෙම තීන්දුව ගත් බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.

බැංකු ලබාදී ඇති ණය හා සම්බන්ධව ඉදිරියේදී එම බැංකුවලට සහන සැපයීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්ම කිරීමට නියමිතය.මේ මොහොතේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළු දෙනා මුහුණපා ඇති ආර්ථික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගනුලැබූ තීන්දුව කාලෝචිත වන්නේ එම සහනයන් සමස්ත පොදු ජනතාව වෙතද සැපයීම මතය මන්ද රටේ බහුතර ජනතාව වත්මන් ජනධිපතිවරයා පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කල නිසාය

වැට් ප්‍රතිශතයන් අඩුකිරීම තුලින් රජය බලාපොරොත්තුවූ සහනය මෙතෙක් ජනතාව වෙත නොලම්බීම නිසා ඒ තත්වයන් කෙරෙහි පසු විපරමක් කිරීම කාලෝචිතය එමෙන්ම සුළු සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සදහා ලබාදෙන ණය සහනයන් කෙරෙහිද පසු විපරමක් කිරීම අනිවාර්ය වශයෙන් සිදුකිරීම වැදගත් වන්නේ ණය මුදල් ලබාගනිමින් ඔවුන් සිදුකරන සහ සිදුකල ව්‍යාපාරයන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම වැදගත්ය මන්ද පසුගිය රජය සමයේ දේශපාල හිතවත්කම් සහ විවිධ කරනා ඉදිරිපත් කරමින් ණය මුදල් ලබාගන්නා ලදී මේ නිසා වත්මන් රජය අනිවාර්යෙන්න්ම එම මුදල් වලින් රටේ ජාතික ආර්ථිකයට සිදුවූ යහපත සොයා බැලිය යුතුමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *