රජය ගුරු සහායකයන් 50000 ක් ගැනීමේ යෝජනාව හකුලාගන්න //ජෝෂොප් ස්ටාලින් කියයි

දිවයින පුරා ගුරුවරුන් වෘත්තීය ක‍්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ වන බව

ගුරු සහයකයින් 50,000 ක් බදවා ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇති බවට ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුනවර්ධන මහතා කර ඇති ප‍්‍රකාශයට මෙරට සමස්ථ ගුරුවරුන් විරුද්ධයි ඊට හේතුව මෙම බදවා ගැනීම රජයේ පාසල් වලට ගුරුවරුරන් බදවා ගැනීෙමි ශ‍්‍රි ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව  උල්ලංඝණය කිරීමක් .

එක් අතකට මෙය ශ‍්‍රමය කොල්ලකෑමක් පාසල් වලට ගුරුවරුන් බදවා ගැනීමට අප විරුද්ධ නැහැ හැබැයි ඒ සියලු බදවා ගැනීම් සිදු කල යුත්තේ ශ‍්‍රි ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යාවස්ථාවට අනුව විධිමත් ක්‍රම වේදයකටයි.

උසස් පෙළ සමත් පිරිස් වලට ගුරු සහයක පත්වීම් දෙනවාට අප විරුද්ධයි අපි කියන්නේ ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා ගුරුවරුන් ලෙස උපාධිධාරීන් පමණක් ශ‍්‍රි ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යාවස්ථාවට අනුව බදවා ගන්නා ලෙසයි මීට පෙරද ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් පිරිසක් ගුරු සහයකයින් ලෙස බදවා ගත්තා ඔවුන්ට ගෙවන්නේ රුපියල් 10000 ක වැටුපක් පමණයි.මේ ලාබෙට ශ‍්‍රමය  කොල්ලකෑමක්  උසස් පෙළ සමත් වූවන් ගුරු සහයකයින් ලෙස බදවා ගැනීමට යාම මෙරට  අධ්‍යාපනයේ  ගුනාත්මක භාවය පහත දැමීමක් බන්දුල ගුනවර්ධන අමාත්‍යවයා කර ඇති මෙම ප‍්‍රකාශ පිලිබදව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ ස්ථාවරය කුමක්දැයි අප ප‍්‍රශ්න කරනවා .
 
මෙරට සියඵ ගුරු සංගම් වල සහ සමත්ත ගුරුවරුන්ගේ විරෝධය මැද ගුරු සහයකයින් බදවා ගැනීමට රජය කටයුතු කරන්නේ නම් ඊට විරෝධ්‍ය පල කරමින්  දිවයින පුරා ගුරුවරුන් වෘත්තීය ක‍්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ වන බවටද අනතුරු හගවන ලංකා ගුරු සංගමයේ  ප‍්‍රධාන ලේකම් ස්ටාලිං  මහතා  ඊටද රජය ඇහුම් කන් නොදෙන්නේ නම් අධිකරණ ක‍්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට ලංකා ගුරු සංගමය පසුබට නොවන බවද අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *