රජයේ අනියම් සහ ආදේශක සේවකයන්ට රජය මගින් සහන

වැටුප සමග අලුත් අවුරුද්ද සඳහා වන උත්සව අත්තිකාරම් ලබාදීමට පියවර

රට පුරා නව කොරෝනා වෛරසය නිසා ව්‍යාප්තවීම වැලක්වීමේ අරමුණින් රජය මගින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන කාලසීමාවේදී රාජ්‍ය ආයතන වල සේවය කරන අනියම් සහ ආදේශක සේවකයන්ට ජීවන තත්වය යථා පරිදි පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණ ඇතිව විශේෂ වැටුප් සහනයක් සැලසීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අනෙකුත් රජයේ සේවකයනට මෙන් අප්‍රේල් 08 දින මෙම සේවකයනට ගෙවීමට නියමිත එම මාසයේ වැටුප සමග අලුත් අවුරුද්ද සඳහා වන උත්සව අත්තිකාරම් මුදලද,කොරෝනා හේතුවෙන් ,රජයේ සේවකයනට ලබා දුන් විශේෂ නිවාඩු දිනවල ඔවුන් සේවයට නොපැමිණියද අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල රජයේ සේවකයනට වැටුප් ගෙවන දින දක්වා එම නොපැමිණි දින පැමිණි දින සේ සලකා අදාළ දෛනික වැටුප ලබා දීමටද තීරණය කර තිබේ.

වෙනත් වසර වලදී අප්‍රේල් වැටුප සමග රජයේ සේවකයනට ගෙවන අලුත් අවුරුදු උත්සව අත්තිකාරම් මුදල් මෙම අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් . නොගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබූ අතර ඒ බව සඳහන් චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කර තිබිණ.

නමුත් ජනාධිපති විශේෂ කාර්ය සාධන බලකායේ නිර්දේශ පරිදි ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපදෙස් මත හා මහ භාණ්ඩාගාරයේ එකඟතාව මත රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මගින් එම චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කර ඊයේ නිකුත් කල නව චක්‍රලේඛයෙන් අනියම් හා ආදේශක සේවකයනට පමනක් එම වරප්‍රසාදය හිමි කර දීමට කටයුතු කර ඇත

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් විසින් නිකුත්කළ අදාල චක්‍ර ලේකනය පහතින් දැක්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *