කන්දකාඩු කොරෝනා පොකුරේ අවධානම දින 28 ක් යනතුරු තියෙනවා

දැනට PCR පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති කන්දකාඩු කොරෝනා පොකුරේ අශ්‍රිතයන්ගේ සැබෑ තත්වය පිලිබදව නිගමනයකට එළඹීමට හැකිවන්නේ දින 28 ඉකමව ගිය පසු බවත් දැනට ඔවුන් කොරෝනා අසාධිතයන් වශයෙන් තහවරු නොවුණද ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමුකළ යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගමගේ මහතා සදහන් කරයි මේ අනුව දැනට කොරෝනා රෝගී ලක්ෂණ නොමැති වුවද එම පිරිස දින 28 ක් න නිරෝධායනය කිරීම සිදුකල යුතු බැවින් එම පිරිස සම්බන්ධයෙන් සැබෑ නිගමනයකට පැමිණීමට ලබන මස වන තුරු සිටිය යුතු බව සදහන් කරයි දැනට මෙම පොකුරෙන් සමාජයට කොරෝනා පැතිරීම වැළකී ඇති නමුත් සම්පුර්ණයෙන් අවධානම තුරන් වී නොමැති නිසා ජනතාව වෙනදාට වඩා වැඩි අවධානයක් සහිතව කටයුතු කරමින් නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින් කටයුතු කිරීම වැදගත් බවත් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *