ගිං සහ පොල් අතු මෝදර ගංගා පිටාර ගැලීමෙන් ගාල්ලට දැඩි හානි

යක්කලමුල්ල නගරය අඩි හතරකින් යටවෙයි

රටපුරා මෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඇඳ හැළෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාවත්  සමග ගිංග සහ පොල් අතු මෝදර ගග පිටාර ගැලිම නිසා ඒ ආශ්‍රිත පහත්බිම් හා මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවි .තිබුණි. මෙම තත්වය නිසා ගමනා ගමනයට බාදා ඇතිවි තිබුණි

ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග බද්දේගම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම  මිටර් 3.99දක්වා ඉහල ගොස් ඇති අතර තවලම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම මිටර්  4.52 දක්වා ඉහල ගොස් තිබු බව ගිංගවාරිමාර්ගඉංජිනේරු චමිලා විරක්කොඩි මහත්මිය සදහන් කළාය. මේය සුළු ගංවතුර තත්වයක් බවද  වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරිය සදහන් කළාය. ගිංගග පිටාර ගැලිම නිසා බද්දේගම ප්‍ර දේශයට සුළු ගංවතුර තත්වයක් ඇති වි තිබෙන  බව  බද්දේගම ප්‍රා දේශිය ලේකම්  අයි හිමාලි රත්නවිර මහත්මිය සදහන් කළාය. ගිංග දෙපස සිටින ජනතාවට  ගිංගගේ ජල මට්ටම පිළිබද විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස  දැනුම් දි ඇති බවද ඇය වැඩිදුරටත් සදහන් කළාය. මේ අතර ගනේගම දකුණු, කිඹ්ඇළ යන ප්‍ර දේශ හා කාසිදෙණය ප්‍ර දේශ ජලයෙන් යටවි ඇත. මේ අතර   මොරගොඩඩ ඇළ පිටාර ගැලිම නිසා දංගෙදර,මලිගස්පේ මිලිද්දුව යන පහත්බිම් ජලයෙන් යටවි තිබුණි. දංගෙදර සමගිවත්ත ගම්මනායේ ජනතාව මේ නිසා දැඩි දුෂ්කරතාවයට ලක්ව සිටිති.  (07) උදැසන 6.00 පමණ විට  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබි ඇත්තේ නාගොඩ ප්‍ර දේශයට වන අතර  එය මිලිමිටර් 320ක් බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.  තවලමටමිලි මිටර්  185ක් යක්කලමුල්ලට මිලි මිටර් 160ක්, නෙළුවට මිලි මිටර් 135ක් වර්ෂාපතනයක් ලැබිඇති බවද ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මේ  අතර විපතට පත්වුවන් මුදවා ගැනිම හා සහන සැලසිම  සදහා  නාගොඩ, යක්කලමුල්ල, පිටිගල යන ප්‍ර දේශවලට බෝට්ටු තුනක් යවා ඇති බවද ගාල්ල දිස්ත්‍රික් අපාද කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ගිංගග පිටාර ගැලිම නිසා නාගොඩ උනන්විටය යටලමත්ත, මාපලගම  යන ප්‍ර දේශවල පහත්බිම් මෙන්ම ම  ගාල්ල දේල්ලව මාර්ගයේ මහාබෝධිවත්ත ප්‍රදේශය  ජලයෙන් යටිවි ඇති බවස ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණා කරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. මෙකි ආපදා තත්වයෙන්   ජනතාවගේ ජ න ජිවතවලට දැඩි බලපැමක් එල්ලවි තිබුණි.

 මේ අතර පොල්අතුමෝදර ගංගාව පිටාර ගැලිම නිසා යක්කලමුල්ල  නගරයේ කොටසක් ඊයේ  (06) රාත්‍රි ජලයෙන් යට වි තිබු අතර  (07) උදැසන වනවිට ජලය බැස යමින් තිබුණි. ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග යක්කලමුල්ල අකුරැස්ස මාර්ගයේ  යක්කලමුල්ල නගරය  ආසන්නයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටවි ඇති අතර මෙම තත්වය නිසා වාහන ගමනා ගමනයට ද බදා ඇති වි තිබේ.  පොල්අතුමෝදර ගංගාව පිටාර ගැලිමත් සමග  (06) රාත්‍රි 8.00 පමණවනවිට යක්කලමුල්ල නගරයේ කොටසක් අඩි හතරකින් පමණ යටවු බව වෙළද සැල් හිමියක් පවසති. ගංවතුර තත්වයත් සමග නගරයේ වෙළදසැල් කිහිපයක්ද ජලයෙන් යටවිය.

මේ අනුව  තත්ත්වය නිසා වෙළදසැල්වල තිබු බඩු භාණ්ඩවලටද හානිවු  බව වෙළදසැල් හිමියන් පවසති. මේ අතර යක්කලමුල්ල උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගයයේ මාකුඹුර ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයක පස්කදු කඩා වැටිම්වලින් මාර්ගය අවහිර වි තිබුණි. දුරකථන රැහැන් මතට  ගස් කඩා වැටි තිබුණි.  නාකියදෙණිය, උඩුමගල කළුදියවල, පොල්පාගොඩ  යන ප්‍ර දේශලයට ආපදා තත්වය තදින් බලපා ඇති බැව් යක්කලමුල්ලප්‍ර දේශිය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.එම ප්‍ර දේශවල පස් කදු හා ගස් කඩා වැටිම් වාර්තා වි ඇති බවද යක්කලමුල්ල ප්‍ර දේශය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.  මේ අතර ගිංගග පිටාර ගැලිම නිසා ගිංග ආශ්‍රිත පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවි ඇත.

ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ 10කට අයත් පවුල්  2242ක් විපතට පත්ව ඇති බැව්  ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

අපදා තත්වය හේතුවෙන් එම පවුල්වලට අයත් පුද්ගලයින් 8289 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇති බව පවසන ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 129කට මෙකි ආපදා තත්වය බලපා ඇති බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

පස් කදු කඩා වැටිම හා ගංවතුර තත්වය නිසා නිවාස  243කට අර්ධ හානි වි ඇති අතර  නිවාස 05කට පුර්ණහානි වි ඇති බවද ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ගිංගගේ පහල නිම්නයේ ජල මට්ටම වැඩි වෙමින් පවතින අතර (07) දහවල් 12..00 වනවිට බද්දේගම  ජල මාපකයේ ජල මට්ටම  මිටර් 4.31 දක්වා වැඩි වි ඇති බැව් ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු චමිලා කොඩිතුවක්කු මහත්මිය සදහන් කළාය.

ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රදේශයට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් උදාවි ඇති  බවද වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරිය සදහන් කළාය. බද්දේගම ප්‍ර දේශයේ පහත්බිම් ඇතුළු මාර්ග කිහිපයක්ද ජලයෙන් යටවි ඇත.  ගිංගග ඉහත්තාවේ තවලම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම අඩුවෙමින් පවතින බව පවසන ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරිය   එම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම මිටර් 3.58 දක්වා අඩුවි ඇති බවද සදහන් කළාය. ගිංගග ඉහත්තාවේ ජල මට්ටම අඩුවන විට  පහල නිම්නයේ ජල මට්ටම වැඩිවන බවද ඇය සදහන් කළාය.

මේ අතර අක්මීමන හා අවට මෙන්ම හෝළුවාගොඩ ඇළ පිටාර ගැලිම නිසා ඕපාත, නරාවල, හෝළුවාගොඩ, මිපාවල,යන ප්‍රදේශවල පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවි ඇත.ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග බෙන්තර හා ගිංගග පිටාර ගැලිම නිසා පිටිගල නගරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍ර දේශ ජලයෙන් යටවි ඇත.පිටිගල නගරයේ පිහිටි වෙළද සැල් කිහිපයක්  හා නගරයට ප්‍ර වේශවන මාර්ගද ජලයෙන් යටවි තිබුණි.

උතුරුපිටිගල, මැටිවල, ආදි ප්‍ර දේශද ජලයෙන් යටවි තිබු අතර මෙම තත්වය නිසා  ගමනා ගමන කටයුතු ද ඇනහිට ඇත.පිටිගල නගරය හා ඒ ආශ්‍රිත  ප්‍ර දේශ ජලයෙන් යටවි තිබු අයුරු ඡයාරුපවල දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *