ජනාධිපති පත්කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ ඉවත් කරලා වැඩේ පටන්ගන්න

ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබුණා මැතිවරණ කටයුතුවලට ආයතන ප්‍රධානීන් පත්කර ගන්න එපා කියල. එහෙම කරන තැන්වලදී දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් දඬුවම් කරන බවත් කියලා තිබුණා. එහෙම නම් එතුමාම පත්කරපු කට්ටිය අයින් කර ගන්න පළවැනි පියවර ගන්න වෙන්නේත් එතුමාටම තමයි. ඒ දේශපාලන පත්වීම් දීලා තියෙන්නේත් එතුමාම තමයි. කාර්ය සාධක බළකායන්ට පත් කරලා තියෙන හුඟක් අය මහ මැතිවරණයෙන් ජාතික ලැයිස්තුවේ ඉන්න අපේක්‍ෂකයින්. එහෙම නම් මුලින්ම කාර්ය සාධක බලකායෙන් අයින් කරන්න වෙන්නේ බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහත්තයා. පොහොට්ටු පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන නිලයක් බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහත්තයා දරමින් කොරෝනා මර්දන කාර්ය සාධක බලකායේ ඉන්නවා. ඒ වගේම චරිත හේරත් මහත්තයත් ඉන්නවා. නිලධාරීන් මැතිවරණ කටයුතුවලට දේශපාලනිකව මැදිහත් වෙන්න එපා කියලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රකාශයට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රකාශය වැඩියෙන්ම අදාළ වෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාම පත්කළ අයටයි. නඩුත් හාමුදරුවන්ගේ, බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ.

ඇවන්ගාඩ් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඇප පිට ඉන්න කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන තර්ක අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. රක්නා ලංකා ආයතනය සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව පරීක්‍ෂණ කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේ වගකීමත් ජනාධිපතිතුමාට තිබෙනවා. ඒ හැර හොරෙක් ඇවිල්ලා අභියෝග කළාට අපි බාර ගන්නවාද? ඔය විදිහට ඇලෝෂියස් ඇවිල්ලා ගේම ඉල්ලුවොත් එහෙම අපි බාර ගන්නවාද? මේ කියන අනුග්‍රහ අනුව හෙට අනිද්දා එහෙම වෙන්නත් බැරි නැහැ. මොන තරම් පිරිහීමක්ද මේ තියෙන්නේ? මේවා වැඩිපුරම වාර්තා කරන මාධ්‍යය බලන්න ඕනෑ මේ කතා කියන්නේ කවුද කියලා. ඔය චරිත පුම්බන්නේ මොකටද? හිරේ ඉන්න ඕනෑ හාදයෝ රජ පුටුවේ තියන ජාතියේ වැඩනේ දැන් සිද්ධ වෙන්නේ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *