කොටි ඩයස්‌පෝරාව ජිනීවාහිදී ශ්‍රී ලංකා සංසදයට පහරදීමට හදලා

කොටි ඩයස්‌පෝරාව ජිනීවාහිදී ශ්‍රී ලංකා සංසදයට පහරදීමට හදලා

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළදී කොටි ඩයස්‌පෝරාවේ කොටි ඩයස්‌පෝරාව කණ්‌ඩායමක්‌ කෝපයට පත්වී “සිංහල බල්ලන් සහ සිංහල මිනී මරුවන්”
යෑයි කෑ ගසමින් ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ පිරිසකට පහරදීමට තැත්කර ඇත.

මෙයට හේතු වූයේ කොටි සංවිධානය කාන්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේදී මුස්‌ලිම්වරුන් සිය ගණනක්‌ ඝාතනය කළ බවට ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය මානව හිමිකම් සමුළුව හමුවේ කතා කිරීමයි.

මෙහිදී තවත් ඊළාම්වාදී කණ්‌ඩායමක්‌ විසින් පහරදීමට පැමිණි පිරිස ඉතා අමාරුවෙන් වළක්‌වනු ලැබීය.ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළදී කොටි ඩයස්‌පෝරාවේ කණ්‌ඩායමක්‌ කෝපයට පත්වී Lanka abc news sri lanka lk hot

දිවයිනකණ්‌ඩායමක්‌ කෝපයට පත්වී “සිංහල බල්ලන් සහ සිංහල මිනී මරුවන්” divaina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *