වාරය අත්‍යාවශ සේවාවක් කර ජනපතිගෙන් ගැසට් නිවේදනයක්

වාරායේ නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවට ලබාදීමට එරෙහිව වරාය සේවකයන් අරම්බහ කර ඇති වෘතීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් අද රාත්‍රියේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හා එහි සියලු සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත

වරායේ සියලු වෘතීය සමිති සහ මෙරට සමස්ථ වෘතීය සමිතිවලට නායකත්වය දෙන වෘතීය සමිති විසින් නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවට ලබාදීමට එරෙහිව දැඩි විරෝධයක් ගොනුකරමින් සිටින අවස්ථාවක ජනධිපතිවරයා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත රජය පත්කරගැනීම වෙනුවෙන් සටන් කල මහා සංඝරත්නය ඇතුළු ආණ්ඩුවෙන් කොටස්කාර පාර්ශවයන් ද නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීමට එරෙහි දැඩි ප්‍රතිරෝදයක් එල්ල වෙමින් ඇති පසුබිමක ජනධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත්කළ ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ප්‍රවනතාවය ඉදිරි දින කිහිපයේදී දැක ගත හැකිවනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *