මැතිවරණයට අදාල නිරෝධායන නීති ඇතුලත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි!!

මෙවර මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් පවතින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීමේදී සෞඛ්‍ය නීති රීති ඇතුලත් විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම දිගින් දිගටම සිදුකල ඉල්ලීමකට අනුව අද දින අදාල ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශ කිරීමත් එම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමත් සිදුකර ඇත සෞඛ්‍ය ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විසින් නිරෝධායන සහ රෝග වැලැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ මෙම නියෝග නිකුත් කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *