පාඩුව සණසට වාඩුව ජනතාවට

ගම්පහට සණස මෙන්ම සණසට ගම්පහ ගසයි පොත්තයි

සණස ව්‍යාපාරය මෙරට පුංචි මිනිසුන්ගේ තැනයි ගමේ ජනතාවගේ ඉතිරි කරන මහගෙදර ලෙස සණස හැදින්වේ රට පුරා සණස සමිති 8000 ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ අතරින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා ඇත ඒ සමිති 500 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වීම නිසාය ගම්පහට සණස මෙන්ම සණසට ගම්පහ ගසයි පොත්තයි වගේය.ගම්පහ සණස දිස්ත්‍රික් සංගමය ලෙසින් සෙසු සණස සමිති සියල්ල රැක බලා ගනිමින් ජනතාවට වඩාත් විශ්වසනීය මුල්‍ය සේවාවක් ලබාදීම වෙනුවෙන් කැපවී සිටින ජනතාවගේ ආයතනයකි.

පසුගියදා මෙරට ජනමාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක ගම්පහ සණස සංගමය සම්බන්ධයෙන් වැරදි පුවතක් ප්‍රචාරය වන ලදී. ඒ ගම්පහ සණස ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ඝනකධිකරී වරිය රුපියල් කොටි ගණනක වංචාවක් සිදුකර රටින් පැනගොස් සිට නැවත මෙරටට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ආගමන නිලධාරීන්ගේ භාරයෙන් පලාගොස් සිටියෙදී කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී CID ය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. මුල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට පත් වීම සැබෑය. ඇය සණස බැංකුවක සේවය කල බවද සැබෑය එහෙත් ඇය ගම්පහ සණස දිස්ත්‍රික් සංගමයේ හෝ එහි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සේවය කර නොමැත.ඇය සේවය කර ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ ග්‍රාමීය සණස  බැංකුව ශාකවකය ඇය කිසිසේත් ගම්පහ සණස දිස්ත්‍රික් සංගමයේ හෝ එහි වෙනත් අංශයක හෝ  සේවය කර නොමැත.

මෙවන් මාධ්‍ය ප්‍රචාරය මගින් සණස සමග අත්වැල් බැදගෙන සිටින ජනතාව නොසන්සුන් තාවයට පත්වීම වලක්වන්න නොහැකිය. ඒ නිසා මධ්‍යයේ වගකීම ජනතාවගේ ව්‍යාපාර ආරක්ෂාකිරීම ය. මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංගමයේ සභාපති නීතිඛ්‍ය ලලිත් ජයසූරිය මහතා සහ එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මේ සම්බන්ධයෙන් තම කණගාටුව පළකරමින් මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා වැරැද්ද නිවැරදි කරන ඉල්ලා සිටින ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *