ඔක්සිජන් තියෙනවා.. ධනපතීන්ට ආරධනය කරනවා.. සල්ලි තියෙනවා ඔනෑ තරම්!!!

ඔක්සිජන් තියෙනවා රෝහල් වල අඩුපාඩු කියන්න ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග රෝහල්වල අඩුපාඩු තිබෙනවා ධනපතීන්ට ආරධනය කරනවා කොරෝනා රාජ්‍ය ඇමතිනී කියයි සල්ලි තියෙනවා ඔනෑ තරම් ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු කියයි

කොවිඩ් ආසාධිත රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇදන් හැදුවා වාට්ටු වෙන්කළා ගම්පහට ඔක්සිජන් හිගයක් අවශ්‍ය ඔක්සිජන් තිබෙනවා නැහැ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් සදහා අවශ්‍ය අඩුපාඩු දින කිහිපයකින් දැනුම් දෙන්න ඒවා සපුරා දීමට පළාත් සභාව සහ මධ්‍යම රජය කටයුතු කරනවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කරන ලදී.

අපිට අඩුපාඩු තිබෙනවා ඔක්සිජන් සපයාගන අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා වෙන්ටිලේටර් අවශ්‍යයි තවත් උපකරණ අවශයි ධනපතීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනා ලගම රෝහලට ඔබගේ උපකාරය කරන්න රෝහල්වල අඩුපාඩු හදා දෙන්න රෝගීන් වෙනුවෙන් ජනතාව පෙරට එන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා කොරෝනා පාලන රාජ්‍ය ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය සදහන් කරන ලදී

කවුරු හරි මයික් එකක් ඇල්ලුවම ඇමතිවරු එක එක දේ කියනවා එතුමිය ඉන්නේ මානසික ආතතියෙන් වෙන්න පුළුවන් එක නිසයි එහෙම කියන්නේ අපිට ඔනෑ තරම් සල්ලි තියෙනවා නැත්නම් කොහොමද පාරවල් හදන්නේ අපිට මුදල් පිළිබද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇමති ජෝන්ස්ට ප්‍රනාන්දු සදහන් කරයි

එකම ප්‍රශ්නයක් පිළිතුරු තුනක්

අද දිනයේ සිරස ගම්මැද්ද තුලින් ගම්පහ මහ රෝහලට නවීන වෙන්ටිලේටර් පද්ධතියක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී මෙම අවස්ථාවේ ගම්පහ මහ රෝහලලේ රෝහල් අධිකාරීවරයා සදහන් කලේ මෙම අවස්ථාවේ මෙම උපකරණය ලබාදීම පිලිබදව ප්‍රණාමය පුදකරන ලදී අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ කල උපකාරය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොරෝනා රාජ්‍ය ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *