පණ්ඩු පල්ලන් බහින නායකයෙක්

 ගම්පහ නව සංවිධායක අජිත් බස්නායක

ගම්පහ ආසනය වාමාංශික ප්‍රගතිශීලී කදවුරේ බලකොටුව ඒ බලකොටුව තුල නිසි සංවිධානයක් නොතිබුණු නිසා පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී දිස්ත්‍රික්කයේ පරාජිතයන්ගේ 18 වෙනි තැනට ඇද වැටුනේ ගම්පහ ආසන සංවිධායක පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මහතාගේ දුර්වල සංවිධානය නිසයි.මේ අදහස් පලකලේ ගම්පහ ආසනයේ නව සංවිධායක අජිත් බස්නායක මහතා අද පවතී මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ඔහු ඊයේ දිනයේ මාධ්‍ය හමුවකදී කියා තිබුණා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා සමග ඉදිරි දේශපාලනය කිරීමට සුදානම් බව.එහෙම කියන්න පණ්ඩු බණ්ඩාරනායකට එකපාරට හැකියාව ලැබුණේ මට සංවිධායක දූරය දීපු නිසාද ඒ තීන්දුව පක්ෂය ගත් තීන්දුවක් පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී ගමනට සහයෝගය නොදී දුර්වල දේශපාලන තීන්දු ගැනීම නිසා ආසනය තුල පක්ෂය කඩාවැටීම වලක්වා ලීමට පක්ෂ නායකත්වය ගත් තීන්දුව නිවැරදියි එයා සමග පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් නැහැ පක්ෂය මහනගර සභාව තුල හරි ශක්තිමත්ව ගොනැගීමට ශක්තිය දුන්නේ මාත් සමග මේ ඉන්න පිරිස අපි මහා නගර සභාව තුල හොද ශක්තියක් පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පෙන්නුවා. එතුමා සංවිධානය කරපු ප්‍රාදේශීය සභාව අන්ත පරාජයට පත්වුණා.

එතුමාට බණ්ඩාරනායක උරුමය තියෙන්න පුළුවන් ඒත් පක්ෂයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමක් ඔහුගෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසයි එතුමාගේ සංවිධායක දූරය අහිමි වුණේ. පිහිය රත්තරන් වුණත් ඇන්නොත් මැරෙනවා ඒ නිසා පක්ෂයේ ඉදිරි ගමනට බාධාවක් නම් පුද්ගලයා හෝ ඔහුගේ අතීතය වැදගත් නැහැ එතුමා ඒකාබද්ධයට යන තීන්දුව මේ වෙලාවේ ගැනීම ම එතුමාගේ දුර්වල තීන්දු වලට හොදම උදාහරණයක් ආසනයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ ලේකම් හැර අනිකුත් සියලු දෙනා මාත් සමග ඉන්නවා ප්‍රාදේශීය සභා සහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාත් මා සමග සිටිනවා අද මේ මාධ්‍ය හමුවට ඒ සියුලු දෙනා සහභාගී වෙලා තියෙන වා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *