++ගම්පහ එන්නත් දීමත් දේශපාලනී කරණය වෙලා ++

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලයේ මාධ්‍ය හමුවේදී

කොරෝනා තුන්වන රැල්ල තුල කොරෝනා එන්නත් ක්‍රියාවලිය ගැන විමසිය යුතුමයි සාපේක්ෂව මුලින් කොවිශීල් එන්නත් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකයි දැන් මේ සියල්ල කණපිට පෙරළෙමින් තියෙනවා පසුගිය දවස් වල ඉදලා ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරුන් එන්නත් ක්‍රියාවලිය තුන්ඩු ක්‍රමයට යන තැනට ඇවිලා මහර ප්‍රදේශයේ තත්වය තනිකර දේශපාලනී කරණය වෙලා හැම තැනම මේ තත්වය නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා ජනතාව පැය ගණන් පෝලිම් වල ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන් ඉන් පිටින් හිතවතුන් ඇතුලට දමනවා එන්නත් ක්‍රියාවලිය ග්‍රාමසේවා නිලධාරීන් එකතුකර ගනන්වා වෙනුවට කොරෝනා බැරිකම වගේම එන්නත් බරිකමත් පෙන්වනවා එන්නත් කරන වැඩ පිළිවෙල විධිමත් කලයුතුමයි ආණ්ඩුව සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල අතර අසමගිය පතුරනවා ආණ්ඩුවේ ඔලමොට්ටල වැඩ නිසා අර්බුධ නිර්මාණය වීමේ වගකීම ආණ්ඩුව භාරගත යුතුයි එක කොටසකට විතරක් සැලකීම අනුමත කරන්නේ නැහැ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එන්නත් ක්‍රියාවලිය අවුල් කරන්නේ දේශපාලකයන් බවට පත්වෙලා ඔවුන්ට අයිතියක් ථියෙන්වාඅ සහය දෙන්න එක මහජන නියෝජිතය්ගේ අයිතිය ගම්පහ විවිධ ප්‍රදේශ වහලා තියෙන්නේ එම ජනතාවට ජීවත්වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ දින 14 යනතුරු අහාර පාර්සල් දෙන්නේ නැහැ කියනවා කොහොමද ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ ඇගලුම් කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලා සේවක සේවිකාවන් දැඩි අනතුරකට ලක්වෙලා ආණ්ඩුවෙන් වත් අදාල ආයතන වලින්වත් සොයා බැලීමක් නැහැ සියලු සේවකයින් PCR කලයුතුයි ඔවුන්ගේ පහසුකම් සොයන්න ඔවුන්ට එන්නත ලබා දිය යුතුයි නවාතැන් පොළවල් වල අඩුපාඩු සොයන්නේ නැහැ එවැනි වට පිටවක් ඇතුලේ අසාධිතයන් ඉන්නවා ඒවා ඇතුලේ පොකුරු හැදෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලයේ මාධ්‍ය හමුවේදී මහින්ද ජයසිංහ මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *