ගම්පහට නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක අවශ්‍යතාවය මතුවෙලා

ගම්පහ මහනගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී ජයම්පති සිරිනාත් කුරුප්පු මහතා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී නාමයෝජනා භාරදීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවෙත අදහස් පලකරන ලදී අපි ගම්පහට තරග කරන්නේ මේ වෙලාවේ පක්ෂ පාට නොබලා රට විවසනයෙන් බේරගන්න රජය කටයුතු කල යුතුයි රජය කලයුත්තේ බලය තහවරු කරගැනීමට පෙර ජනතාව ජීවත්වීමේ අයිතිය තහවරු කිරීමයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන පසුගියදා රජය පරිප්පු සහ සැමන් මිළ අඩු කළා ජනතාව පොරකාගෙන භාණ්ඩ ගන්න පෝලිමේ ගියා

මේ රෝග බිය තියෙන්නේ ප්‍රභූ පැලැන්තියට විතරද අහිංසක ජනතාවට නැද්ද මේ රෝගය නිවාරණය කරන්න ලෝකයේ වෙනත් රටවල කරන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නේ නැද්ද අපි කියන්නේ මැතිවරණයට වඩා ජනතාවගේ ගම්පහ ජනතාවට වෙනස්වූ පාලන ක්‍රමයකට ආරාධනය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා

පසුගිය මාස තුන තුල ජනතා අපේක්ෂාවන් සුන්කරමින් මේ ගෙනයන පාලනයට එරෙහිව තමයි අපි නව පාලනයක් තුලින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අලුත් දේශපාලන වැඩ පිළිවෙලක් හදුන්වා දී තියෙනවා අලුත් දේශපාලන මතවාදයක් අපි සතුව තියෙනවා අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විදියට තමයි මෙවර තරගයට ඉදිරිපත්වී සිටින්නේ අපි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී අන්නාසි ගෙඩිය ලකුණින් තරග කළා මෙවරත් අපි එම ලකුනම ලබාගන්න කටයුතු කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *