ගාල්ලට තද සුළං විදුළිය ද බිදවැටේ

බෝපේ පෝද්දල ,යක්කලමුල්ල සහ ඉමදුව
වාර්තාව නාගොඩ : සුමන උදයන්ත.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට (09) අද අලුයම 03.45 පමණ බලපෑ තද සුළඟින් ආපදා රැසක් සිදුව ඇතිබව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ගාල්ල සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිනන් කර්නල් දම්පත් රත්නායක මහතා පැවසීය.නාගොඩ , බෝපේ පෝද්දල ,යක්කලමුල්ල සහ ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට සුළං තත්වය බලපා තිබේ.සුළං තත්වය හේතුවෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට ගස් කඩා වැටීමෙන් විදුලි බලය ප්‍රදේශ රැසකට ඇනහිට තිබේ.නිවාස කිහිපයක් මතට ගස් කඩා වැටීම හේතුවෙන් හානි සිදුව තිබේ. බිඳ වැටුණු විදුලි පද්ධතිය කඩිනමින් යථා තත්වයට පත්කිරීමට කටයුතු කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *