ගා‍ල්ල “රූමස්වල අභය භූමිය අනතුරේ” පෙත්සම අත්සන් කරති.!!!

ගා‍ල්ල රූමස්වල අභය භූමිය අනතුරේ  අනතුරුරේ යන්න තේමාව යටතේ වන විනාශය නතර කරන ලෙස පාලකයන්ට බල කරමින්  අද (02 දින)  පෙරවුරුවේ ගාල්ල බස්නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට දී විරෝධතා පෙත්සමකට අත්සන් තැබීය.

මෙම අවස්ථාවට, පැවිදි ස්වාමින් වහන්සේලා,ලංකාවේ ජාතික පරිසර සංවිධාන 11ක නියෝජිතයන්, පාසල් සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා මහජනතාව මෙම් විරෝධාතා අත්සන් ව්‍යාපාරයට එක්ව සිටියහ.

මෙහිදී අදහස් දැක් වු  ජාතික පරිසර සංවිධාන එකමුතුවේ කැදවුකරු කීර්ති හේවාගොඩ මහතා අදහස් දැකුවු ආකාරය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *