ගාල්ලේ පොහොට්ටුව එජාපය එකට හිටගනී

රහස් ජන්දයෙන් නගරාධිපති වශයෙන්

රහස් ජන්දයෙන්ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති තෝරා පත්කර ගැනිමේ විශේෂ රැස්විමක් අද 23 වන දින ගාල්ල  මහනගර සභා රැස්විම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි.ඒ අනුව නගර සභා මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ඉල්ලිම මත   ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාදිපති තේර්ම සදහා වන ජන්දයේ දී රහස් චන්දයක් පැවැතිවිමට සියලුම පක්ෂ නායකයෝ තිරණයට එළබිනි. ඒ අනුව, පැවැති රහස් ජන්ද විමසීමේ දී ශ්‍රි ලංකා  පොදුජන පෙරමුණ නොහොත් පොහොට්ටුව ලකුණින් තරග කළ ගලල නගර සභාවට තේරිපත්වු ප්‍රියන්ත ගොඩගම සහබන්දු මහතා ගාල්ල නාගරික මන්ත්‍රිවරුන්ගේ රහස් ජන්දයෙන් නගරාධිපති වශයෙන් තෝරාපත්කර ගතහ. ඒ මහතාට ජන්ද 20ක් ලැබිණි. ගාල්ල මහ නගර සභාව සඳහා එජාප තරග කළ ජීලිත් නිශාන්ත මහතාට ලැබි තිබුනේ ජන්ද 11ක් පමණි.ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 09කින් ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ධූරය ප්‍රියන්ත ගොඩගම සහබන්දු මහතා ට හිමිවිය.

ගාල්ල මහනගර සභාවට පත්වු එජාප මන්ත්‍රිවරු 14 දෙනාගෙන් තිදෙකේ එජාප ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාට ජන්දය ලබා දී නොමැති බව දැකිය හැකිය.

ගාල්ල මහ නගර සභාවට තෙරිපත් වු ජනතා විමුත්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රිවරු තිදෙනා හා ස්වාධිත කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රිවරයා ජන්දය දිමෙන්
වැලකි සිටියේ ය.ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නියෝජ්‍ය සභාපති කම නැතහොත් නියෝජ්‍ය නගරාධිපති කම නිතරඟයෙන් මොහමඩ් හුසෙස් නියාස් මහතාට හිමිවිය.

ගාල්ල මහ නගර සභාව සඳහා තේර්පත්වු සමස්ත මන්ත්‍රිවරු සංඛ්‍යාව 35කි. ගාල්ල මහ නගර සභාව ගාල්ල මහ නගර සභාවේ සම්පුර්ණ
මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව  35 කි . ශ්‍රි ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ.  13,එක්සත් ජාතික පක්ෂය. 14,එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය .03,ජනතා
විමුත්ති පෙරමුණ.03,එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ.01,ස්වාධින කන්ඩායම් 01 බැගින් මන්ත්‍රිධුර හිමිකර ගත්හ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *