පවුල් හතළිස් පන්දාහකට ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීලා තිබෙනවා

මා පවුල් හතළිස් පන්දාහකට ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීලා තිබෙනවා–නිමල් ලාන්සා

සජිත් කියනවා මට ජනපති සමග වැඩකරන්න පුළුවන් කියලා කිසිම අර්ථයක් නැති කටට එන දේවල් කියනවා මෙවැනි නායකයන් සමග රට ඉස්සරහට යන්න බැහැ අපි මේ ආණ්ඩුව බිහි කරන්නේ කාගෙවත් වැඩ පිළිවෙල ගෙනියන්න නොවෙයි අපේ ජනාධිපති අගමැති වරයෙක් යටතේ සාර්ථක වැඩ පිළිවෙලක් සහිතව රට ගොඩනගන සටනට මෙම මැතිවරණයෙන් 3/2 ලබාගෙන ජනතාවට සේවය කරනවා අතමිට සරු ආර්ථිකයක් හදන්න යන සජිත් සස්කෘතික අරමුදලෙන් මිලියන ගණනක් ගසා කාපු බව හෙළිවෙලා තියෙනවා එම වංචාවට පොදු දේපල නීතිය යටතේ සජිත් වැරදි කරුවෙක් මේ රටේ මුදල් අවභාවිතා කරපු යට නීතිය ඉදිරියේ අවශ්‍ය දඩුවම හිමි වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *