අභියෝගය භාරගන්න 2010 ට වඩා එක මන්ත්‍රීධූරයක් හරි ගන්නවා

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා කියයි

මම මන්ත්‍රීධූරය අභියෝග කරනවා. යහපාලන කණ්ඩායමට අපි 2010 දී ලබාගත් මන්ත්‍රී දූර 145 ට වඩා එකක් හරි මේ මැතිවරණයේදී ගන්නවා. පුලුවන්නම් අභියෝගය භාරගන්න. ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවක් විදියට කියනවා. ඇමරිකානු ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අත්සන් කරපු කොන්දේසි නිසා තමයි. අපිට ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමට අපහසු වෙලා තියෙන්නේ.. සජිත් මහත්තයා කියනවා.. මාසෙකට 20000 දෙන්න ඕන කියලා පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට තාම වන්දි ගෙවලා නැහැ. දැන් කියනවා තමන් අගමැති වුනාට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතතයා සමග කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුනා කියලා. එදා කිව්වා. රෑට රෑට ගෙවල් වලට එනවා කියනවා. අද කියනවා උදේ පාන්දරට ගෙදර එනවා කියනවා. මේවා මොන කථාද ?මේවා විහිළු කථා විතරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *