“හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති ICC වෙත පැමිණිල්ලක් කර නැහැ” // ඇලෙක්ස් මාර්ෂල් කියයි!!

ICC දුෂණ විරෝධී ඒකකය වෙත ලිපියක් එවූ සිදුකරන ප්‍රකාශය අසත්‍යක්

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ විසින් 2011 වර්ෂයේ ඉන්දියාව සමග පවතී ලෝක කුසලාන අවසන් තරගය පවා දුන් බව සදහන් කරමින් සිදුකල පැමිණිල්ලට අදාලව ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බව සදහන් කරමින් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව සිදුකරන විමර්ශන සහ සාක්ෂි සටහන් කරගැනීම අද දිනයේ සිට නවතා දමන බව පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරන ලදී

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අදාල පැමිණිල්ල ගැන සදහන් කරමින් පවතී මාධ්‍ය හමුවේදී සදහන් කලේ තමන් මේගැන ICC ආයතනය වෙත පැමිණිලි කල බවත් සදහන් කරන ලදී මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පලකල ICC දුෂණ විරෝධී ඒකකයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ඇලෙක්ස් මාර්ෂල් මහතා සදහන් කලේ 2011 ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයේ තරගය පාවාදුන් බවට කිසිදු සාක්ෂියක් තමන් වෙත නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය වරයා ICC දුෂණ විරෝධී ඒකකය වෙත ලිපියක් එවූ සිදුකරන ප්‍රකාශය අසත්‍යක් බවත් එවැනි පැමිණිල්ලක් තමන් වෙත හෝ තම ආයතනය වෙත ලැබී නොමැති බවත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *