හිටපු කථානායක වී.ජේ.මු බදුල්ලේදී පාක්ෂිකයන් පිරිසකට පර නරිරැල කියා අමතයි!!

”1818 ලොකු බන්ඩ ලා සුදු බණ්ඩලා රන් බණ්ඩලා කිරි බණ්ඩලා ඔක්කෝම ඌව වෙල්ලස්සේ මේ සටන් පිටිය සටන් පිටිය කියන්නේ හටන් පිටිය. හා හරි. සටන් පිටියට කියන්නේ මේ හටන් පිටියට. ඒ ඌව වෙල්ලස්සේ හටන් පිටිය. ඉතිං දැන් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමැතියි. අපේ පුතාට ඔය විදිහට කට හැකර මොකා කතා කළත් ඒ අපි එක දෙයක් කියන්නම්. ඒ රත්තරං පුතා ඔය වගේ නරි හු කියනවා නරියෝ හු කියනවා පර නරි රැළ. මේ උතුම් ඡන්ද දායකයෝ. කලගුණ දන්න ඡන්ද දායකයෝ මේ අම්මලා තාත්තලා. ඔතන ඉදලා හැකර කට ඇරියට අපි දන්නවා වටින් ඉඳගෙන කරන උගුල්” අටවනනේ කවුද කියලා ඕවට බයත් නැහැ සැලෙන්නේත් නැහැ අපි ගමන යනවා හිටපු කථානායක වී.ජේ මු ලොකුබණ්ඩාර මහතා අදහස් පලකලේ බදුල්ල ඇටැම්පිටියේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජන හමුවකදීය පිරිසක් නොසන්සුන් ලෙස හැසිරුණු අතර මෙම රැළියට අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙන්ම, විජමු ලොකුබණ්ඩාර, උදිත් ලොකු බණ්ඩාර ඩිලාන් පෙරේරා, නිමල් සිරිපාද සිල්වා ඇතුළු මහත්ම මහත්මීන් එක්ව සිටියහ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1578222579006436

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *