හිටපු කථානායක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව කැදවයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව, 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් හෙට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හෙට දිනයේ (23 වැනිදා) කථානායක නිල නිවසේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත මේ සදහා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විපක්ෂ නායක සජීත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජිකයෝ මෙම රැස්වීමට සහභාගි වීමට නියමිතව ඇත රටේ පවතින වත්මන් තත්වය සහ මැතිවරණය ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් ගැන සාකච්චා කිරීම නියමිතය නියමිතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *