හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රටේ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 5000 ක් විදෙස් සමාගම් වෙත දෙන්න හදනවා

පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් සදහන් කරයි

හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙරට හෙටයාර් 5000 කට වැඩි පරමනයක් විදෙස් සමාගම් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව තමන් වහන්සේ ඉතා වගකීමෙන් කියන බව පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් සදහන් කරයි පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද 5/2001 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින අවශේෂ වනාන්තර හෙක්ටයාර් ලක්ෂ පහක් දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට මුදා හැරීම මේ දිනවල දේශපාලනඥයන් පිඹුරුපත් සකස් කරන බව පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් සදහන් කරයි

දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගම් පහකට මෙම ඉඩම් ලබා දීමට පරිසර හා වනජීවී ඇමැතිවරයා ඇතුළු දේශපාලනඥයන් කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, අවශේෂ වනාන්තර පද්ධති විනාශ කිරීම නිසා බන්දුල පෙතියා මත්ස්‍ය හා පසුගිය කාලයේ දී සොයාගත් මෙරටට ආවේණික හූණු විශේෂ ඇතුළු ආවේණික සත්ත්ව විශේෂ රැසක් අහිමි වී යෑමේ අවදානමක් පවතින බවත් පරිසරවේදීහු පැවැසූහ.
.ආනන්ද සාගර හිමියන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ තම හෘද සාක්ෂියට අනුව වඟකීමෙන් මේ පිටුපස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සිටින බවට ප්‍රකාශ කරන බවත්,ඒ සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි ඇති බවත් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *