කිලෝ පන්සීයක උකුස්සෙක් ගාල්ලෙන් හමුවෙයි!

ලංකාවේ මහෝගනී ගසක මුලකින් සකස් කරන ලද උකුස්සකු ගාල්ල, ඉමදුව,ගලදෙනි කන්ද ගමේ රණසිංහ මලල්ගොඩ මහතාගේ නිවසේ දැකිය හැකි විය. මේ උකුස්සා සකස් කරන්නට වසරක කාලයක් රණසිංහ මහතාට කාලය ගත කොරිණි.

මේ මනරම් කලා නිර්මානය පිළිබඳව ගලදෙනි කන්දේ රණසිංහ සාදිරිස් මලල්ගොඩ කලාකරුවා අප සමඟ මෙසේ කීය.

අපේ වත්තේ අදටත් මහා ගස් කොළං තියනවා.ගිය අවුරුද්දේ මහ වැසි වහින කොට ගෙදර අසළ තිබු කොස් ගසක් සුළඟට බෙරලී ගියා. මේ ආසන්යේ තිබුණු මැහෝගනි ගසක් ද පෙරලි තිබුනා.මෙම මුල මහා විශාලයි.මම කල්පනා කළා.මේ මැහෝගනි මුලෙන් යම් නිර්මානයක් කරන්න හැකිය කියලා.මට වැටහුනා.මම කළේ මැහෝගනි ගස කපා මුල ඉතිරි කරගෙන මුලට හානි නොවන ආකාරයෙන් වළක් කපා ක්‍රමයෙන් ඒ වලේ සිට මැහෝගනි මුලට හානියක් නොවන ආකාරයට පාදා ගැනීමයි.

මෙයට සතියක් පමණ ගත වුනා.ඇයි ? එහෙම කාලයක් ගත වුනේ මෙය මිනිස් ශ්‍රමයෙන් මුල පාදාගෙන්න කාලය ගත වීම නිසයි. පසුව ට්‍රක් රථයක් ගෙනත් චේන් ෂෝ එකක ආධාරයෙන් මම මේ මුල වාහනයේ පටවාගෙන ගෙදර මගේ කලා කටයුතු ලී නිර්මාන පිළිම නෙලිම්, වෙස් මුහුණු කැපිම් ආදි සිදු කරන නිවසට යාබද ගොඩනැගිල්ලට ගෙන ආවා.

පසුව වැලි පස් හා දිරාගිය කොටස් මහ මුලෙන් සීරු මාරුවට ඉවත් කරලා. ගස වසර සිය ගණණාවක් පැරණියි.මුලේ නියම තත්ත්වය පාදා ගත්තා. පසුව තමයි මේ මුලේ පිහිටිම අනුව මට තේරුනා දැවැන්ත කුරල්ලෙක් මේ මුලෙන් සකස් කරන්න හැකිය කියලා.

ඒ අනුව,මම කල්පනා කරලා උකුස්සකුගේ රුව ඇති මේ මහෝගනි ගසේ මුලෙන් මේ නිර්මානය සකස් කරන්න පියවර ගත්තා. උකුස්සකුගේ රුව පිහාටු,කකුල්, හොටය,ඇස් ඒ කුරුල්ලාගේ බියකරු පෙනිම සජීවී උකුස්සකුගේ මෙන් මෙම නිර්මානය සිදුකළා.

පිහාටු පවා දැකිනා පෙනේනා ආකාරයට සකස් කළා. අනව්‍ය වු කොටස් සීරුමාරුවට කියත නියන යොදා ගනිමින් ඉවත් කර මේ උකුස්සාගේ නිපැයුම සිදුකළා.මුල ශක්තිවන්තයි. කපන ආම්පන්න නිරතුරුවම මුවහත් කරන්න මට සිදු උනා එකටත් කාලයක් ගත උනා. මගේ තොයි කටයුතු කලා නිපැයුම් ශාන්ති කර්ම සිදුකරන අතරේතමයි මේය සිදු කරන්න මම කටයුතු කළේ.

වර්ණ ගන්නුවා උකුස්සාගේ කූඩුව වාගේ ඒ ගසේ රුක් මුලේම කොටස් එක්කර කූඩුවක් ද සකස් කළා.ගසේ තිබුණු රවුම් කොටස් උකුසු බිත්තර වාගේ සකස් කළා. මෙය සකස් කරන්න මට වසරකට ආසන්න කාලයක් වසරකට වැඩි කිලයක් වගේ ගත උනා. සියල්ලම මම සිදුකලේ ඉතාම පරිස්සමෙන් උකුස්සාගේ සියලුම ශරීර කොටස් මේ මහා මුල පිහිටා ඇති ආකාරයට සකස් කරන්නට මම වග බලා ගත්තා.

උකුස්සා සකස් කරලා නිර්මානය කරලා මෙය උස්සන්න ගියාම තමයි දැන ගත්තේ මෙය තනියෙන් ආම් බාම් කරන්න බැරි බව. ඒ අනුව ගමේ හය හත්දෙනෙක් එක්ක තමයි මගේ නිවසේ අනෙකුත් කලා භාණ්ඩ අතරට මම මේ උකුස්සාගේ රුව සහිත මැහෝගනි ගසේ මුලෙන් සකස් කළ විශාල අකුස්සාගේ නිර්මානය ගෙන ආවේ.

අපි මෙහි බර කිරුවා. ක්‍රිලෝ පන්සියක් පමණ මේ රුක්මුල් උකුස්සා බරයි.ගහ වගේම මුලත් විටිනවා ගහේ ආයුකාලයක් වසර සියයකට වැඩියි.ලීය වටිනවා. සියල්ලම මම විසින්ම මාගේ දැතින්ම සිදු කළා. උකුස්සාගේ සියලුම අංග එකම මුලකින් එක යායට සකස් කල නිසා දැවැන්ත කමින් විශාලව මෙය සකස් කරන්න හැකි වුනා.

මම ශිල්ප සභාවේද සමාජිකයෙක්.මෙයට පෙරද මම මේවැනි නිර්මාන සකස්කර තියනවා. මෙය මම ශිල්ප සභාවටද පෙන්වා තියනවා.මෙය ගෙනියන්න ආවත් බර වැඩි නිසා අරගෙන ගියේ නෑ. මම මෙය දෙන්න බැහැ කීවා . මේ නිර්මානයට යම් හානියක් වෙන බව දැනුණු නිසා තමයි මම එහෙම කටයුතු කලේ.

රුපියල් ලක්ෂ තුනකට මේ ලීමුල් වලින් ගස් මුල් වලින් රුක් මුලෙන් සකස් කළ මැහෝගනි උකුස්සා ඉල්ලනවා.මම මෙය විකුණනවා ද නැද්ද යන්න පිළිබඳව තවමත් තීරණය කරලා නෑ.මටම අදහා ගන්න බෑ. මේ ආකාරයට හරියට ජීවමාන උකුස්සෙක් වාගේ මේ නිර්මානය මම විසින් කළාය කියලා.

අපේ පරම්පරාවම කාලාකටයුතු යන්ත්‍රමන්ත්‍ර,භූත විද්‍යා, මන්ත්‍ර විද්‍යා,බලිතොයි කලාව තමයි සිදුකරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මහ රැජිණිගේ කාලයේ පවා අපි නිර්මාන කර තිබෙනවා.අපේ කිරි අත්තලා එදා විවිධ ලී, කැටයම් උපකරණ නිර්මාණ පවා ඒ ඇත්තන්ට දි තියනවා. දැනට පරම්පරා පහක හයක පරිපුරක කාලය උරුමයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ.ශාස්තරය හරියට කරනවා.

මෙය රටටම බලන්න හැකි වෙනවා නම් හොඳයි. මගේ ගෙදර තිබුනාට එය රටටම පෙන්නේ නෑ.මෙය කලාගාරයක හෝ සංචාරක අංශයේ ස්ථානයක හෝ මෙවැනි නිර්මාණ සිදුකරන වෙනත් ජනතාව බලන්න දකින්න එන තැනක තියන්න හැකි නම් එය වැදත් වෙනවා.

මෙයට අමතරව වෙස් මුහුණු,බලි රූප,ගොක් කොල සැරසිලි, චිත්‍ර,පිළිම ආදි කලා නිර්මාන රැසක් ම මම සකස් කර තිබෙනවා යැයි හෙතෙම කීය.     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *