මසුන් තෙරපි නිසා මාදු ගංගාව විනාශයි

දැඩි තින්දු ගන්නට තිරණය කරයි.

සටහන හා ඡායාරූප සුනෙත් ගාල්ලගේ ගාල්ල 2018.03.22

LankaABCnews
දැඩි තින්දු ගන්නට තිරණය කරයි.

ගාල්ල මාදු ගංගාවේ ෆිෂ් තෙරපි, නැත්තම් ෆිෂ් මසාජ්  මසුන් තෙරපි කූඩු ප්‍රමිතියෙන් තොරව සිමාවක් නොමැතිව සකස් කිරිම නිසා ගංගාවේ ජලයට, පරිසරයට, හා සමස්ත ගංගා බද්ධතියම විනාශ වෙනවා.මෙය නියාමනයක් ඉක්මනින්ම ඇති නොකළහොත් බරපතල විනාශයක් සිදුවෙනවා යැයි, ජලජීවි ගාල්ල නිලධාරි එන්.එච්.කේ කිරිතිරත්න මහතා  පැවසීය.ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කෟෂිකර්ම රැස්විම 22 ද ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේම් කාර්යාලිය  ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.ඒ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ටී කොඩිකාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන ජලජීවි ගාල්ල නිලධාරි එන්.එච්.කේ කිර්තිරත්න මහතා මෙසේද කීය.

කොග්ගල ඔයේ තහනම් දැල් භාවිතා කිරිම් තවදුරයත් තහනම් කරනවා.ඒ  අතර ඒ සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදියක් සකස් කරනවා.කොග්ගල ,කළපුවේ යටිතල පහසුකම් රුපියල් මිලියන 80ක් වෙන්කර තියනවා.මෙයට අමතරව, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් මිලියන 200ක් වෙන්න තිබුණා. ඒවා ක්‍රියාත්මකයි.වැව්වල මසුන් ඇති කිරිමද සිදුකරනවා, පොදු හා යටිතල පහසුකම්ද ලබා දෙනවා.

මසුන්  තෙරපි කූඩු නිසා බලපිටිය මාදුගංගාවේ ජලජ බද්ධතිය හා පරිසරය ට දැවැන්ත හානියක් සිදුව තියනවා.මෙය වහාම නතර කන්න නොවෙයි සීමාවක් සකස් කරන්නේ නැති උනොත් බලපිටිය මාදු ගංගාවම විනාශ වෙනවා. කතාන්දරය දිගින් දිගටම මෙම මධ්‍යස්ථාන පාලනය කිරිමෙන් තොරව මසුන් තෙරපි  කූඩු දිගට හරහරට ඇති කරනවා.සිමාවක් නෑ.මසුන් තෙරි කූඩු දැන් මෙය කොත්තු රොටි කඩ දමනවා  වාගේ දැම්මොත් වැඩ වරදිනවා. බලිටිය ප්‍රා දේශය ලේකම් වන ජීවි අංශය ද මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගත් යුතුයි.මාදු ගගාවේ ජලජ පරිසරයට  භූමිතෙල් මිශ්‍ර වෙනවා බෝට්ටුවලින් .මාදු ගංගාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතියක් ඇතිව සකස් සියලුලම සකස් කරන්න පියවර ගන්න.

හික්කඩුව වන ජීවි උද්‍යාන කළමනාකරු  කසුන් තරංග මහතා

බලපිටිය වාදු ගංගාවේ මසුන් තෙරුපි කූඩු සකස් කරන පුද්ගලයන් ජල ජීවි අංශ වන ජීවි අංශ වන අපෙන් අවසරයක් අනුමැතියක්  ගන්නේ නැ. මේනිසා තමයි ප්‍රශ්ණයක් තියනවා.බලපිටිය මාදු ගංගාවේ මුහුදේ සිටින පරව් පවා ඇති කරනවා.දැන් දැකිය හැකියි. මේය දැඩි භායානකයි.මේ මසුන් මිනිස් මස්ද කන්න හැකියි.මේ නිසා දේශිය මසුන් පවා  විනාශ වෙනවා.දේශිය විදේශිය මසුන්ද  වඳ වෙනවා. ඒ මේ පරව් නැති සතුන්තමයි කන්නේ.මසුන් තෙරිපි කූඩු සසස් කිරිම  සම්බන්ධවෙන් සමහර රාජ්‍ය ආයතනවලින් අවසරයක් ගන්නේ නැතිවයි සිදු කරන්නේ.මේ නිසා තමයි ප්‍රශ්ණ ඇති වෙලා තියෙන්නේ.ගංගාවේ ජලය ද මාදු ගංගාව ආරක්ෂා කරන්න‍ට පියවර ගත යුතුයි.නැතිනම් මහා විනාශයක් තමයි සිදුවන්නේ.

මසුන් තෙරපි කූඩු සකස්කරන්නට වන ජීවි එකෙන්  අවසරයක් ගෙන නෑ මසුන් තෙරපි සදහා නියමිත ක්‍රමවේදයක් ගෙන නෑ.අනවසර කඩ ගහනවා වාගේ බලපිටිය මාදු ගංගාවේ මසුන් තෙරපි කූඩු ගසන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා.

බලපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් බී.පී.එස් අනුරාධි මහත්මිය

බලපිටිය මාදු ගංගාවේ මසුන් තෙරපි මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක්ම තියනවා. අවසරය අරගෙන ඇත්තේ කිහිපයක් . නමුත් ගංගාවේ  විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් මසුන් තෙරපි ස්ථාන සකස්කර තියනවා. ඒවා නිතියාණු කළ නෑ. මේ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් සිදුකර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට ඉදිරියේ දී සියලුම තොරතුරු එවනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා

නියාමනයක් ඇතිකර ගන්න වෙනවා. මේ අනුව,මාදු ගංගාවේ කටයුත් හා මෂ්‍ය තෙරපි මධ්‍යස්ථාන ඇතිකරිම්, බෝට්ටු ප්‍රශ්ණය ද,මසුන් කොරටු සකස්කර මෂුන් තෙරපි සකස් කරන වැඩ පිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් බලපිටිය මාදු ගංගගාවේ සියලුම කටයුතු විදිමත්ව සිදුකරන්නට පියවර ගන්නට සියලුම අවශ්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරිහු එක්ව පරික්ෂණයක් කර තින්දුවක් ගන්න,යැයි හෙතෙම කීය.

ජලජීවි ගාල්ල නිලධාරි එන්.එච්.කේ කිර්තිරත්න මහතා මෙසේද කීය.

ෆිෂ් තෙරපි, නැත්තම් ෆිෂ් මසාජ් කියන්නේ දෙපා සම්බාහනය කරන ක්‍රමයක්. මෙහිදී සිදු වන්නේ පුංචි මාළුන් පිරුණු ටැංකියකට ඔබේ දෙපා දමා සිටීමෙන්, ඔවුන් ලවා ඔබේ දෙපා සම්බාහනය කරවීමට සැලැස්වීමයි. ගමේ ඇළක නාපු අයට නම් මේ අත් දැකීම නොමිලේම ලැබිලා ඇති. ටිකක් නිශ්චලව ඉන්නකොට පුංචි මාළු ඇවිත් කොටන්නට පටන් ගන්නවා. මේක රූපලාවන්‍ය ක්‍රමයක් විදිහට භාවිතා කළත්, මෙයින් අත් වන ප්‍රයෝජන රැසක් තියෙනවා. මේ මාළුන්ට දත් නැහැ. ඒ නිසා දෙපා වලට වේදනාවක් දැනෙන්නේවත්, තුවාල වෙන්නේවත් නැහැ.ඔවුන් ඇවිත් දෙපා මත තියෙන මැරුණු සම, කුණු දුවිලි ආහාරයට ගන්නවා.මෙහිදී සියුම් කිති කැවීමක් දැනෙනවා. එමඟින් සියුම් ස්නායු උද්දීපනය වෙනවා.ස්නායු උද්දීපනය වීම මඟින් ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ මොලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු වෙනවා.

හදවත් රෝගීන් සඳහාත් මේ ප්‍රතිකාරය සුදුසුයි.චර්ම රෝග ඇති ඇය සඳහාත් මේ ෆිෂ් තෙරපි ප්‍රතිකාරය සුදුසුයි.ෆිෂ් තෙරපි මඟින් දෙපා වල රුධිර සංසරණ වේගය ඉහළ යයි.මසුන් සමේ ඇති අපද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගැනීම මඟින් සම පිරිසිඳු වෙනවා.ලංකාවේ මේ සඳහා යොදා ගන්න මාළුන් වන්නේ තිලාපි, මොසැම්බික් සහ ඩොක්ටර් යන මාළු වර්ගයන් වේ.ක්ලීනර් නමැති මත්ස්‍යයා මාළු ටැංකි වල වීදුරු පවිත්‍ර කරන ආකාරය මෙයට බොහෝ දුරට සමාන වේ.

මෙය මිනිත්තු 15ත් 30ත් අතර කාලයක් සිදු කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා.දෙපා ඉවතට ගත් විට, දෙපා වලට දීප්තියක්, මෘදු බවක් සහ නිරෝගී පෙනුමක් ලැබී ඇති බව පෙනෙනවා.මේ ෆිෂ් තෙරපි ක්‍රමය එංගලන්තය, මැලේසියාව, සිංගප්පුරුව, සහ ස්වීඩනය වැනි විදේශ රටවලත් ඉතා ජනප්‍රියයි. ලංකාව තුල ෆිෂ් තෙරපි පිහිටා ඇති ස්ථාන මාදු ගඟ අසබඩ – ගල්මන්දූව,දියත උද්‍යානය තුළ,ස්පා ආයතන තුළ ද ඇතිකරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *