මිල්ටරි කරණයට එරෙහිව දිවි පරදුවට තබා සටන් කරනවා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම

අස්ගිරියේ හාමුදුරුවෝ කියපු කථාවට මම සපුර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිල්ටරි පාලනයක් නොවේ ප්‍රජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක් හදන්න කිසිකෙනෙක් මිල්ටරි පාලනයකට කැමති නැහැ එහෙම පාලනයක් ගේන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවානම් ඊට විරුද්ධව පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙනවා පමණක් නොවෙයි දිවි පරදුවට තබා ඊට විරුද්ධව සටන් කරනවා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා කළුතර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *