ඉන්දියාවෙන් පැමිණි උණ රෝගියෙකු ගුවන් තොටුපලේදී හදිසි පරීක්ෂාවකට // වීඩියෝ දර්ශන සහිතයි!!

කොරෝනා වෛරසය නිසා මේ දිනවල කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපල තුල මගීන් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක්කර ඇති අතර අද දිනයේ සිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් සහ කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ පාලන අධිකාරිය විසින් විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත අද දින හමුදා කණ්ඩායම් පවා අදාල පරීක්ෂණ කටයුතු සදහා පැමිණ විමර්ශනය කරන ලදී

අද දින ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණි මගියෙකු උණ රෝගී තත්වය අදාල යන්ත්‍ර මගින් නිරීක්ෂනය වීම නිසා අදාල පරීක්ෂණ නිලධාරීන් වහාම අදාල රෝගියා විශේෂ පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන ලදී ඒ සියලු පරීක්ෂණ නිලධාරීන් අදාල පරීක්ෂණය සිදුකරනු ලැබුවේ සියලු ආරක්‍ෂිත පියවරයන් අනුගමනය කරමිනි එම පරීක්ෂා කිරීමට අදාල දර්ශන පහතින් ඇත පසුව හෙළි වුයේ අදාල රෝගියා කොරෝනා වෛරසය ශරීර ගත නොවූ අයෙකු බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *