පොහොර නොමැතිව කුඩා තේවතු හිමියන් අසරණයි !!

පොහොර නොමැතිව කුඩා තේවතු හිමියන් අසරණයි තේ හේනට සහ කාබනික පොහොර හරිද මෙරට ප්‍රධානතම අපනයන බෝගය වන තේ සදහා රසායනික පොහොර අවශ්‍යද ?? රසායනික පොහොර නැතිව තේ වගාව කල හැකිද ??

බහුතරයක් තේ හැදෙන්නේ කදුවල මීට පෙර රසායනික පොහොර මිටි එකක් දැමූ තේ හේනකට කාබනික පොහොර මිටි 5-8 අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙති එක පොහොර මිටියක් කරේ තබාගෙන යන කුඩා තේ වතු හිමියෙකුට පොහොර මිටි පහක් රැගන යා යුතුය හරියට පාරක් නැති තේවතු කොතරම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවාද ?? කුඩා තේවතු තිබෙන්නේ කදු මුදුන් වල නිසා ඒවාට කාබනික පොහොර යෙදී සදහා වැඩි ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වනු ඇත අනෙක් කරණය වන්නේ කාබනික පොහොර ඉක්මනින් පොලවට උරා ගැනීමක් නොකරන නිසා වර්ෂාවත් සමග ඒවා ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවනතාව වැඩිය මේ දිනවල පොහොර හිගකමින් කුඩා තේවතු හිමියන් දැඩි දුෂ්කර තාවයකට පත්ව සිටින අතර බොහොමයක් තේවතු පොහොර නොමැති කමින් තේ වගාව කහ ගැසීමට ලක්ව ඇති බව වාර්තාවෙයි කුඩා තේවතු හිමියන් පොහොර ගබඩා කරගැනීමක් සිදු නොකරන අතර ඔවුන් අදාල කාල සීමාවේ පොහොර යෙදීම සිදුකරන්නේ ණයට ගැනීමෙනි පොහොර සහනාධාරයට අමතරව මුදල් ගෙවා පොහොර ගැසීම සිදුකරන අතර මේ දිනවල දකුණේ කුඩා තේවතු හිමියන් පොහොර හිගයෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි

කාබනික පොහොර තවම දෙන දිනයක් නැහැ අනෙක කාබනික පොහොර යොදලා කොතරම් කාලයක් ඉන්න ඕනද තේවල අස්වැන්න නෙලන්න මේ වැඩේ හොද වෙන්න නම් යම් කාලයක් තේ හිමියාට දෙන්න තිබුනා එක පාරට පොහොර නැතිව අමාරුවෙන් සදා ගත් තේ ගස්ටික නැතිවෙනවා දකින්න බැහැ අපි කුඩා තේවතු හිමියන් වශයෙන් අසරණ වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා ගස් ටික බලා සිටියෙදී කහ ගැහෙනවා ඉක්මනින්ම විසදුමක් දෙන්න ඒ කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ ඉල්ලීම්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *