ජනපතිගෙන් සමාජ ජාල තහනම වහාම ඉවත් කරන ලෙස නියෝග

රටට සිදුවූ වාසි සහ අවාසි දෙකකම පිලිබදව සැලකිල්ලට

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පවතී නොසන්සුන් තාවය මත මෙරට සියලු සමාජ ජාල මාධ්‍ය වෙත පිවිසීම අවහිර කරන ලදී. මේ පිලිබදව රටතුල විවිධ මත පලවන ලදී මේ හේතුවෙන් රටට සිදුවූ වාසි සහ අවාසි දෙකකම පිලිබදව සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී කෙසේ වෙතත් ජනාධිපති වරයා අද දින ප්‍රකාශයට පත්කළේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සමාජ ජාල තහනම ඉවත් කරන ලෙස නියෝග කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *