නිරෝධායන බස්රථයට යටවී මිනුවන්ගොඩදී තරුණයෙකු මරුට

අද (3/27) උදෑසන 9 ට පමණ මිනුවන්ගොඩ හුරිගහමුල ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ රිය අනතුරින් ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු ස්ථානයේදීම මරණයට පත්ව ඇත නිරෝධායනය සදහා විදෙස් ගත කණ්ඩායම් රැගෙන යන බස්රථයක ගැටීම නිසා යතුරු පැදි කරු මරණයට ආකාරය ස්ථානයේ ඇති cctv දර්ශන වලින් පෙනෙයි මෙම නිරෝධායන රාජකාරී බස්රථ වේගයෙන් ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැඩි විරෝධයක් පලකරන ලදී එමෙන්ම එම බස් රථ අදායම් බලපත්‍ර නොමැතිව ධාවනය බවට ජනතාව චෝදනා ලදී මෙම නිරෝධායන රාජකාරී බස්රථ රජයේ ප්‍රබල දේශපාලන හස්තයක නිසා පරීක්ෂණ යටගැසීමට ඉඩ නොදෙන ලෙසද සදහන් කරන ලදී සිදුවීමත් සමග ප්‍රදේශවාසීන් එම ස්ථානයට රැස්ව නිරෝධායන රාජකාරී බසයට සහ වෙයෙන් ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පලකරන ලදී එහිදී උණුසුම් තත්වයක් ඇති වන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *