එක්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න මුල සිටම /// වීඩියෝ

මැයි මස 19 වෙනිදා කොළඹ වරාය ආසන්නයට පැමිණි එක්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව කොළඹ වරායෙන් 9.5 km ගිනිගැනීමට ලක්වීමෙන් නැව සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වන අතර එහි අවසන් ගිනි ගැනීමද ඊයේ රාත්‍රියේදී සිදුවූ බව එම ආසන්න නැවක සේවය කරන ලාංකිකයෙකු විසින් ලබාගත් දර්ශන පෙළක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරමි .

මෙම නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණීමට පෙර වෙනත් ජාත්‍යන්තර වරයන් දෙකකින් ප්‍රතික්ෂේප වීමත් එය සාධාරණීකරණය කිරීමත් සිදුවෙන පසුබිමක අප මිතුරා ලබාගත් දර්ශන වලින් පැහැදිලි වන්නේ මෙම ගින්න හටගත් මුල්ම අවස්ථාවේ ගින්න නිවා දැමීමට නොහැකි වීම පුදුම සහගතය ඉතා සුළුවශයෙන් ඇතිවන ගින්න අවසානයේ විශාල නෞකාව විනාශ වන තරමට ගින්න වර්ධනය වන්නේ මෙම නැවේ තිබූ විකිරණ ශීලී ද්‍රව්‍ය නිසා විය.

හැකිය මැයි 19 වෙනිදා රාත්‍රියේම අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගත්තානම් මෙම විනාශය පාලනය කිරීමට තිබුණි අදාල නෞකාව ආධාර ඉල්ලා සිටින්නේ 20 වෙනිදා දහවල් එම අවස්ථාව වන විට නෞකාව ගින්න සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහල ගිහින් ජාත්‍යන්තර වරයන් දෙකක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ විකිරණ ශීලී ද්‍රව්‍ය ගොඩබෑමට පහසුකම් නොමැති බවයි එසේනම් අපේ රටේ එවැනි පහසුකමක් තිබුණාද ??

නෞකාවේ ගින්න නිවා ගැනීමට නොහැකි අප එවැනි පහසුකම් තිබේදැයි ප්‍රශ්නයකි වසර දහස් ගණනක් ගොඩනැගුනු මුහුදු අභ්‍යන්තර පරිසරය මෙලෙස විනාශ වීමෙන් අපත් රටත් අනාගත පරපුරත් අනතුරේ හෙලීමකි මේ පිළිබද ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අප සියලු දෙනාම කණගාටු වන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නොව මේ විනාශ වන පරිසර පද්ධතිය ඩොලර් වලින් නිර්මාණය කිරීමට නොහැකි නිසාය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *