රනිල් බටහිර ඒජන්තයා වුණාට ඇමරිකාවේ තේරීම ගෝඨාභය වුණේ කොහොම ද??

රනිල් අසාර්ථක නිසා නොවෙයි ඇමරිකාව සහ ඉන්දියාව යහ පාලනය ගෙදර යැව්වේ රනිල්ට කරගන්න දකුණේ සහය නැති නිසා ඇමරිකාව සහ ඉන්දියාව කල්පනා කළා තම නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න ලංකාවේ ඉඩ හදාගන්න රනිල් තමයි බටහිර බලවතුන්ගේ හොදම ඒජන්තයා හැබැයි රනිල්ට තම යහපාලන ආණ්ඩුව කාලය පුරාම බටහිර පිනවීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න බැරි වුණා ඇමරිකාව බැලුවා රනිල් හොද වුනාට වැඩේ කරන්න දකුණේ සහය රනිල්ට නොමැති බව ඒක නිසා තමයි දකුණේ සහය තියෙන රාජපක්ෂ වරයෙක් බලයට ගෙන්න කටයුතු කලේ .

කවුරුත් හිතන්න එපා බටහිර රනිල්ට අකමැති නිසා නොවෙයි දකුණේ සහය ගන්න බැරි නිසා රාජපක්ෂ වරයෙක් බලයට ගෙන ඒම වෙනුවෙන් කටයුතු කළා එදා යහ පාලනය කාලයේ රනිල් රටේ සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් බදුදෙන්න හෝ විකුණන්න හැදුව හැබැයි දකුණේ ප්‍රබල විරෝධය හමුවේ එම කටයුත්ත කරගන්න බැරිවුණා දැන් බලන්න රටේ ඉඩම් නොවෙයි රටෙන් කැල්ලක් දුන්නත් උද්ගෝෂණ වැඩ වර්ජන නැහැ මේ විකුණුම් කරුවෝ අපේ රට අවු 72 ක් පසුපසට රැගෙන ගියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *