වෛද්‍යවරුන් සහ මාධ්‍යවේදීන් හැර අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින්ට ආයතන ප්‍රධානීගේ සහතික කල ලිපිය අවශ්‍යයි!!

වෛද්‍යවරුන් සහ මාධ්‍යවේදීන් හැර අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින්ට ආයතන ප්‍රධානීගේ සහතික කල ලිපියක් අවශ්‍ය බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරිවල නිරත රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල සේවකයන්ට ඇදිරි නිතී බලපත‍්‍රය ලෙස සිය රාජකාරි හැදුනුම්පතට අමතරව සේවා ස්ථානයේ ප‍්‍රධානියා විසින් සහතික කරන ලද ලිපියක් ද රැගෙන යාම හෙට සිට අනිවාර්ය කර ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

එය වෛද්‍යවරුන් සහ මාධ්‍ය ආයතනවල සේවකයින්ට අදාළ නොවන බවත් සියලු දෙනාම වගකීම් සහිතව මේ මොහොතේ ක්‍රියාකිරීම වැදගත් බවත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සදහන් කරන ලදී

අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරිවල නිරත රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශවල සාමාජිකයින් සිය රාජකාරි හැදුනුම්පත මෙන්ම ජාතික හැදුනුම්පතට අමතරව මෙම සේවාස්ථාන ලිපියද අනිවාර්ය බවත්, ඇතැම් පුද්ගලයින් එම හැදුනුම්පත අවභාවිත කරමින් කටයුතු කිරිමේ සිද්ධි වාර්තා වීම හේතුවෙන් මෙම කොන්දේසිය පැනවූ බවත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැවසීය.එමෙන්ම අතව්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා ලබාදී ඇති ඇදිරි නීති බලපත‍්‍ර ලබන 30 වැනිදා තෙක් වලංගු වන බැවින් එම බලපත‍්‍ර ක්ෂණීකව අලූත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවද වැඩි දුරටත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *