ඩෙංගු අධි වසංගතයක් තිබිලත් මැතිවරණ පැවතුණා // ජානිපෙ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මුසම්මිල් කියයි

ඩෙංගු අධි වසංගතයක් තිබෙන මොහොතක පවා මෙරට මැතිවරණ පැවැත්වුවා එහෙම මැතිවරණ තියපු රටක් එදා එහෙනම් කියන්න තිබුණා ඩෙංගු නිසා මැතිවරණය තියන්න බැහැ කියලා එවැනි දේවල් සිදු වුණේ නැහැ එම නිසා අපි අලුත් වෙන්න ඕනෑ අලුත් විදියට හිතන්න ඕන අලුත් දේවල් එකතු කරන්න ඕන එහෙම නැතිව ගමනක් යන්න බැහැ අද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවේදී ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා මෙම අදහස් පලකන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *