වෙළද පොලේ අඩුකළ පරිප්පු සහ සැමන් නොමැති නිසා සතොසේ දිගු පෝලිම්

ඊයේ දිනයේ ජනධිපතිවරයා විසින් ජාතිය අමතමින් සදහන් කල පරිදි පරිප්පු සහ සැමන් ලබාගැනීමට ජනතාව වෙළද පොලට ගියද එම භාණ්ඩ මිල වෙළද සැල් වල ලබාගැනීමට නොහැකි නිසා ජනතාව සතොස වෙළද සැල් වෙත යාම නිසා එම වෙළද සැල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණු බව අප වාර්තා කරුන්වන් සදහන් කරන ලදී

රජය අඩු කල මිලට පරිප්පු සහ සැමන් ගැනිමට හෙම්මාතගම සහ මාවනැල්ල ඇතුලූ කෑගල්ල අවට වෙළෙඳ සැල් වල නොමැති අතර ඒවායේ තවමත් ඉහත ද්‍රව්‍ය අලෙවි වන්නේ වැඩි මිලට බව අද 18 ජනතාව පැවසිය.ජනාධිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් පරිදි රුපියල් 65 ට පරිප්පු මෙන්ම රුපියල් 100 ක් වන සැමන් මිලයට ගැනිමට හැකි වන්නේ සතොස ආයතනයෙන් පමණි. ඒ නිසා අද සතොස තුල දිගු පොලිම් දක්නට ලැබුණි.

මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව පවසන්නේ රටේ වසංගත තත්වයක් පවතින විට රජය ලබා දෙන සහනය වෙළෙඳ සැල් විසින් ජනතාවට ලබා නොදිමට කණගාටුවට කරුණක් වන බවයි මිල වැඩි කර විට ඉතා සතුටින් වෙළෙඳාම් කරන ව්‍යාපාරිකයන් ජනතාවට සහනයක් ලබා දුන් පසුව ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර නොදැක්ම කණගාටුවට කරුණක් වන බවද පවසයි.මේ වන විට කෑගල්ලේ බොහෝ නගර වල මෙන්ම ගමේ වෙළෙඳ සැලේ පරිප්පු පරණ මිලට හෝ පරිප්පු වෙළෙඳාම් නොකර ඒවා මිල වැඩි වු පසුව අලෙවි කිරිමට රහසිගතව සගවාගෙන සිටින අයුරු දැක ගත හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *