ඔබ දන්නවා ද?? ලංකාවේ වැඩිම ආයුෂ තිබෙනේ දකුණු පළාතේ බව

ජිවන අරගලය සමගින් වෙහෙස වී කටයුත කිරිම // පරිවාස කොමසාරිස් මහේෂ් රාජිත කරුණානායක මහතා

දකුණු පළාත් සඹාජ සුභ සාධන සමාජසේවා පරිවාස කොමසාරිස් මහේෂ් රාජිත කරුණානායක මහතා සිදු කළ පරික්ෂණයකදී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ වැඩි ආයුෂ වළ දන්නට හේතු අතරේ ගත්කළ,සමාජ,සංස්කෘතික,ආගමික පාරිසරික, ක්‍රමවේදයන් හා ආහාර වට්ටෝරුව මෙන්ම දකුණු පළාත් විරයන්ගෙන් සැදුම් ලත් ජානමය ශක්තිය ද නායකතව ගුණාංගද මෙම වැඩි ආයුෂ වැළදිමට හේතු වී තියනවා. 

මේ අනුවලංකාවේ දකුණු පළාත වැඩි ආයුෂ භුක්ති විදින පිරිසක් ජීවත්වනවැඩිහිටියන් සිටින පළාත වශයෙන් හැදුනාගෙත හැකිව තියනවා.මේ වැඩි ආයුෂ භුක්ති විදි පිරිස් අතර අම්මාවරු හා පියවර සිටිනවා. හරි හරියට තමයි සිටින්නේ.නමුත්, මේ අය කවර අංශයක හෝ නායකයන් වශයෙන්ද කටයුතු කර තියනවා.

දනු බලන්න වයස අවුරුදු 112ජිවත්වු ගාල්ලේ කංකානම් මහතා සමහ ජීවන පැවැත්ම, යහපත් ආකල්ප,ජීවිතය තේරුම්ගෙන කටයුතු කිරීම,නායකත්ව ගුණාංගයෝ ඇතිවීම,වයස අවුරදු 99 සියය සියයට වැඩි හා වයස අවුරදු 110දක්වා හා ඊටත් වැඩියෙන් ජිවත් වන අම්මාවරු තාත්තාවරු දැකිය හැකිය.

ආහාරයට කය සිත මනස වෙහෙසවා කටයුතු කිරිම

මේ අයට අපි රෝහණ මාත, රෝහණ පිතෘ සම්මාන දෙනවා. පෝෂණ මල්ලක්ද ලබාදෙනවා.සැහල්ලු බව, මානසික සතුට,තරඟ කාරිත්වයෙන් වෙන්ව සරළ දිවි පැවත්ම,ජිවිත් වීමේ කලාව හැදින ගැනීම, ජිවත් වෙන්ට ආහාර ගන්නවා වෙනුවට ඔසු ආහාරයක් වශයෙන් ගැනීම නිවැරදි ව්‍යායාම මෙහිදී කය මනස වෙහෙසවා වැඩ කිරිම, ආගමික කටයුතුවල නිරත වීම, කැත්ත,උදල්ල,වංගෙඩිය,මෝල් ගහ,දෑකැත්ත,උපයෝගි කරගෙන ජිවන අරගලය සමගින් වෙහෙස වී කටයුත කිරිම සිදුකර තියනවා.

තාක්ෂණය තිබුනද හැකි උපරිම ආහාරයට කය සිත මනස වෙහෙසවා කටයුතු කිරිම මානසික ආතතිය නැති වීමට බල පානවා.මෙය ද වැඩි ආයුෂ වැළදන්නට හේතුවයි බව පෙනි යැනවා.ගමේ නායකයන් වු ඔවුන් සමාජයේද නායකයන් උනා, එකතැන සිට අද පරිපුර වාගේ නාටක බැලුවද ඔවුන් වේදිකා හදා වේදිකාවල රංගන කටයුතද සමහරු කළා. ජීවිතය දෙස සතුටින් බැලුවා.සරල ආකාරයට කටයුතතු කර තියනවා. ජිවිතය අහිංසකයි සරලයි වැඩි මනක් බලාපොරොත්තු මේ අය ලඟ නෑ. සැහැල්ලු චාම් බව දැකිය හැකිය.

වසවිෂ ආහාර නොගැනිම පෝෂණ ආහාර ගැනීම,නිසාම බොනොවන රෝග වලින්ද ඒ අයට ශක්තියක් ලැබුනා.ගැමි පරිසරය, ඇවදිම, කලාව සංගිතයේ මෙන්ම පන්සල, බණ මඩුව ආශ්‍රිතව ආගම දහම හැදැරිම ශ්‍රවණය කිරීම ද මනස සුවපත් කරන්නට ද හේතුවක්ව තියනවා.

ජන කාලාවන්, ඇඳහිලි විස්වාසයන් යාතු කර්ම ගැන විස්වාසයක් තිබිම තෙල් මැතිරිල්ල, අත්තගසා මැතිරිල්ල, , පවුලේ සාමුහකිව ජිවත් වීම මහ පවුලක් ආකාරයට ජිවත් වීම, අම්මා තාත්තා දරුවන්, දරුවන්ගේ දරුවන්ද ඒ දරුවන්ගේ දරුවන්ද ආදි වශයෙන් පරපුරවල් පරම්පරා, හතරක පහක නෑදෑ පිරිස් සමඟ එකම ගමක එක්ම ආසන්න පරිසරයික හෝ මහ ගෙදර යන ආකෘතිය මත එකට ජීවත්විම ද, පාළුවක් තැනිකමක් සැදැ සමයේ නැති නිසා සතුටින් තවමත් අපි තමයි නායකයන් උපදේශකයන් ලෙස සියල්ලන්ගේම ඥාතිහු ගරුත්වය දැක්වීමටද, වැඩි ආයුෂ ප්‍රමාණයක් භුක්ති විදින්ට හේතු උනා.

මේයට අමතුරව, දකුණේ බව, දකුණු වීරත්වය, දකුණු පළාත් ජනතාවගේ එඩිතර බව, බිය නොවන ආකාරයට තින්දු තිරණ ගත් විරයන්ගේ පරපුරක යම් ජානමය සම්බන්ධතාවන්ද ආකල්පද, දකුණු පළාතේ ගාල්ලේ මෙන්ම වැඩි ආයුෂ ප්‍රමාණයක් භුක්ති විදින්ට හැකි රහස ලෙසයි අප කළ අධ්‍යනයේ දි අපට තහවුරු වු බව ඒ මහතා කියයි.

 මේ අනුව, ලංකාවේ දකුණු පළාත වැඩි ආයුෂ භුක්ති විදින පිරිසක් ජීවත්වන, වැඩිහිටියන් සිටින පළාතක් වශයෙන් හැදුනාගෙත හැකිව තියනවා.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *