අලුත් වාහනේ නැගලා මන්ත්‍රීවරුන්ට ගමට එන්න දෙන්න එපා !!

++ඔය එන වාහනය මිනිසුන්ගේ මිනී මතින් එන්නේ!! ++ආර්ථිකයට අමාරුයි කියලා තෙල් මිළ වැඩිකරනවා!! >>කැබිනට් පත්‍රිකාවට පෙර LC open කලේ කොහොමද ??

blob:https://www.facebook.com/9bc2b2bc-b068-473f-b3af-e0758e081f5d

>>රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටී තිබෙන වෙලාවක වසංගතයක් තිබෙන වෙලාවක මෙවැනි තීරණයක් ගන්න තරම් මුග්ධ මිනිසුන්ද මේ වෙන කුමක් වත් නොවෙයි වරාය නගරයට දුන් ඡ න්දය වෙනුවෙන් දෙන සන්තෝෂමක් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ගන්න බැරිව දගලන ආණ්ඩුව වාහන ගේන්න තියෙන උවමනාව මොකද්ද මේ පාලකයෝ ගැන තේරුම් ගන්න මෙය ප්‍රමාණවත් නැද්ද අපි ජනතාවට කියන්නේ ඔබේ මල මිනී මතින් ගමට එන මන්ත්‍රී වාහනයට එන්න දෙන්න එපා වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මේ පාලකයන් ඔබේ ජීවිතත් සමග සෙල්ලම් කරනවා එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑ කියලා තෙල් මිල වැඩි කරනවා ජනතාවට එදා වෙල කන්න නැහැ ආර්ථික වශයෙන් ජනතව රට කඩා වැටිලා මොන වාහනද ජනතව තීන්දුව ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සදහන් කරණ ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *