දිවුලපිටියේ සභාපති වැඩි මිළට භාණ්ඩ විකිණීමට සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය

වැඩි මිලට පරිප්පු සැමන් විකිණීම දිවුලපිටිය සභාපතිවරයා හිතුමතේ කල වැඩක් –පරීක්ෂණයක් කර දඬුවම් ලබාදිය යුතුයි— ‍දිවුලපිටිය ප්‍ර.ස මන්ත්‍රීවරු

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය තුල පරිප්පු සහ සැමන් වැඩිමිලට විකුණන ලද්දේ දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව මැදිහත්ව නොවන බවත් එය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති නන්ද කුමාර සකලසූරිය මහතා විසින් සිදුකල ක්‍රියාවක් බව දිවුලපිටිය ප්‍රදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරු සහ ‍දිවුලපිිටිය ශ්‍රි ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීහු මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ප්‍රකාශ කරති

දිවුලපිටිය ‍පොදු ජන පෙරමුණේ කාර්යාලයේ දී පැවැති මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු අවධාරණය කරමින් පැවතියේ මෙවැනි දුෂ්කර අවස්ථාවක දී සභාපතිවරයා වැඩි මිලට හාණ්ඩ විකිණීමේදී ප්‍රාදේශීය සභාවේ සම්පත් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව අවභාවිතාවක් සිදුවී ඇත්දැයි පරීක්ෂණයක් සිදුකර සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බවයි

මෙහිදී උප සභාපති ඉන්දික ජයසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ විපක්ෂය විසින් අද මෙම සිද්ධිය දිවුලපිටිය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සංවිධායක ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා සහ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ගේ අනුදැනුම මත සිදුවූ සිද්ධියක් බවට මඩ ගැසීමේ වැඩපිළිවෙළක් කරගෙන යන බවත් ඒ සඳහා ඔවුන් වගකිවයුතු නැතැයිද මෙම වැඩපිළිවෙළ සභාපතිවරයා විසින් ඔහුගේ කැමැත්ත මත සිදු කළ ක්‍රියාවක් බව බවයි

උප සභාපති ඉන්දික ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරමින් පැවසුවේ සභාපති වරයා වැරැද්දක් කර ඇත්නම් දඬුවම් ලබාදීම අදාල බලධාරීන්ගේ වගකීමක් බවයි

හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නෙලුක් මල්ලව මහතා ප්‍රකාශ කළේ ජනතාව පත්ව තිබෙන අසීරු අවස්ථාවක මහජන මුදල් භාවිත කරමින් ලාභ ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ නම් එය හෙළා දැකිය යුතු කාරණයක් බවත් සභාවේ ඉන්ධන සේවකයින් යොදාගෙන සම්පත් අවභාවිතාවක් සිදුවීනම් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බවත්ය.

මෙහිදී දිවුලපිටිය සභා මන්ත්‍රී රංජිත් මුණසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ වැඩි මිලට භාණ්ඩ විකිණීම සිදුවී ඇත්තේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ කිසිදු අනුමැතියකින් තොරව බවත් මහා සභාවේ සම්මත වී නොමැතිව බවත්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *