දිවුලපිටියෙන් අසාධිතයන් 242 හමුවෙයි!! ගම්මාන හතරක් හුදකලා කරයි!!

තුන්වන කොරෝනා රැල්ල සමග ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වතාවට දිවුලපිටිය කොටදෙනියාවේ පොල්හේන හීරළු ගෙදර ,කලුඅග්ගල ග්‍රාම සේවා වසම් සහ මිනුවන්ගොඩ අස්වැන්න වත්ත උතුර ග්‍රාමසේවා වසම ඇතුළු ගම්මාන අද රාත්‍රී සිට හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. අස්වැන්න වත්ත ප්‍රදේශයේ අවුරුදු උත්සවයක් පවත්වා ඇති බවද වාර්තා වෙයි .පසුගිය දින කිහිපයේ මෙම ප්‍රදේශවලින් නව කොරෝනා අසාධිතයන් හමු වීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන ඇත දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයන් මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් 242 හමුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *