බඩු බෙදන්නේ දේශපාල වාසිගන්න නොවෙයි ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ අපිට පොලු දානවා

මම භාණ්ඩ බෙදන්නේ කිසිම ප්‍රචාරයක් නැතිව තමයි මේවා බෙදන්නේ මට ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ කරදර කරනවා මේ භාණ්ඩ බෙදන්න ඉඩ නොදෙන්නේ මේ හාල් ටික මන්ත්‍රී නිවාසයට ගේන්න කරදර හිරි හැර කරනවා ආණ්ඩුව මේ භාණ්ඩ බෙදන්න රජයේ ලොක්කන්ට වදින්න බව අනේ පුතේ කියලා කාගෙන්වත් ආයාචනය කරන්න බැහැ මම ලෙඩ වලට බය නැහැ මට මන්ත්‍රී දූරය නැතිනිසා මෙතන ඉන්න දෙන්න මට මේ භාණ්ඩ තියන්න තැනක් නැහැ ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ ලොක්කන්ට කියනවා ලෙඩ දාන්නේ නැතිව මේ වැඩේ කරගෙන යන්න දෙන්න නැවත මැතිවරණයක් එනතුරු මේ කොරෝනාවෙන් අසරණ වුණු මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඉඩදෙන්න මම මුලින් නිහඩව සිටියේ ඇප පිට සිටින පුද්ගලයෙක් නිසා තමයි එහෙම හිටියේ මගේ ඇප කැන්සල් කරන්න මේ කට්ටිය උත්සහ කරන නිසා ඉතාම පරිස්සමින් තමයි මේක කරන්න ඕන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *