දිලුම්ට හැරෙන තැපෑලෙන් පිළිතුරු ලැබෙයි

ජර්මන් තානාපති හිට්ලර් ගැන කියයි

ජනාධිපතිවරයා හිට්ලර් කෙනෙකු විය යුතු බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම සදහන් කිරීමත් සමග ජර්මන් තානාපතිවරයා හැරෙන තැපෑලෙන්ම දිලුම් අමුණුගමගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දී ඇත ඒ ට්විටර් පණිවිඩයක් මගිනි එහි සදහන් වන්නේ ජර්මනිය පාලනය කල ඒකාධිපති පාලකයා වූ හිට්ලර් සිදුකල විනාශයන් නැවත සිහි ගැන්වීමට තමන් අකමැති බවත් එම ඒකාධිපති පාලනය මගින් ජර්මනියේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිසුන් ඝාතනය වූ බවත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *