පුරා විද්‍යා කාර්ය සාධන බලකායට මාධ්‍ය හිමිකරු දිලිත් ජයවීර පත්කරයි

ජනධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙරට පුරා විද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් පත්කළ කාර්ය සාධන බලකායේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් මෙරට පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවෙකු වන දිලිත් ජයවීර මහතා පත්කර ඇත එම කාර්ය සාධන බලකායේ සභාපතිවරයා වන්නේ ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා වන අතර එහි සාමාජිකයන් වශයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පුජ්‍ය එලාවල මෙදාලංකාර හිමියන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් එහි සාමාජිකයන් වශයෙන් පත්කර ඇත මාධ්‍ය ආයතන හිමි කරුවෙකු වන දිලිත් ජයවීර මහතා මීට පෙර ප්‍රසිද්ධ මධයේ සදහන් කල බුදුන්ගේ ආතල් එක ගැන මෙරට මාධ්‍ය මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය දැඩි විවේචනයක් ලබාදුන් අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීම මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දෙන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *