ඩිලාන්ගේ පියා මාර්ෂල් පෙරේරා දිවි මගට සමුදෙයි!!

පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රබලයන් තිදෙනෙකු සතිය තුළ දිවි මගට සමුදෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරාගේ පියවන හිටපු සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.ඒ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වන විට ඔහු 88 හැවිරිදි වියේ පසුවිය.මේ සතිය ඇතුලත ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රබලයන් තිදෙනෙකු දිවි මගට සමුදී ඇත එහි පළමු වෙනියා අභාවප්‍රාප්ත අරුන්මුගන් තොණ්ඩමන්,දිවුලපිටිය සභාවේ සභාපති නන්දසේන සකලසූරිය සහ අද දින මියගිය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ පියා වන මාර්ෂල් පෙරේරා සමග පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රබලයන් තිදෙනෙකු ඒ අනුව දිවි මගට සමුදී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *