කාන්තාර පළගැටි උවදුර කෑගල්ලේ වගාවන් ආක්‍රමණය කරයි

මාවනැල්ල කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර

කෑගල්ලේද පළගැටි විශේෂය උවදුර ව්‍යාප්ත වි ඇති බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් අද 02 මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණි.

පොල් සහ රබර් වගාව මෙන්ම පහත් ස්ථීර වල මෙම පළගැටි විශේෂය මේ වන විට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාප්ත වි ඇති බවද පවසයි. කෙසේ වෙතත් අප්‍රිකානු කලාපීය රටවල් ගණනාවක ව්‍යාප්ත වු කාන්තාර පලගැටියා නොව කහ තීත් පළගැටි විශෙෂය මෙලෙස ව්‍යාප්ත වි ඇති බවද කියයි. මෙම පළගැටි විශෙෂය සම්බන්ධයෙන් කුරුනෑගල මාවතගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වු අතර එම සත්ව විශෙෂය මෙරට විශෙෂ සත්ව විශේෂයක ව්‍යාප්තියක් බව කෘෂි නිලධාරින් සඳහන් කර තිබුණේ නමුත් අද වන විට මාවනැල්ල අත්තනගොඩ ප්‍රදේශයේද මෙම පළගැටි විශේෂය පැතිර ගොස් තිඛෙන බව සොයා ගැනිමට හැකි විය.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රදේශයේ බෝග රැසක් පළගැටි අක්‍රමණයට ලක් වි තිබුණු අතර ප්‍රදේශවාසින්ද අදහස් දක්වමින් පැවසුයේ කහ පාට තීත් පලගැටි විශෙෂයක් බෝ වි ඇති බවත් මේ වන විට බිම් මට්ටමේ ව්‍යාප්තිය සිදු වන නිසා ඉතා ඉක්මනින් යම් උපක්‍රමයක් යොදා මර්ධනය කර ගැනිමට හැකි වුවහොත් වගාවන් විනාශ විම අවම කර ගත හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජන සේවා කොට්ඨාංශ තුනක ස්ථාන 6 කට වැඩි ප්‍රමාණයක මෙම පළගැටි විශේෂය උවදුර ව්‍යාප්ත වි ඇති බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා ආර්.පි.එන්.එල් රාජපක්ෂ මහත්මිය මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අඹේපුස්ස කෘෂි කර්ම කොට්ඨාංශයේ ස්ථාන තුනකින් සහ මාවනැල්ල කෘෂි කර්ම කොට්ඨාංශයේ ස්ථාන දෙකකින් ද ( අත්තනගොඩ ඇතුලූව ) රඹුක්කන වල්ගම, දැලිවල, වරකාපොළ ඇතුලූ ප්‍රදේශ රැසක ව්‍යාප්ත වි ඇති බවද සඳහන්. මෙම සියලූ සතුන් කහ තීත් පළගැයි විශෙෂය බවද හදුනා ගත් බවද කියයි.

මෙම සතුන් මුල් අවස්ථාවේ බිත්තර වලින් බිහි වි අඩි තුන හතරක උඩින් සිටිනු නිරික්ෂණය වි ඇති බවද කියයි. තව කාලයක් යද්දි ඉහළ ස්ථීර වලට යෑමට ඇති බැවින් එවිට පාලනය ටිකක් අමාරු වෙන නිසා ඊට කලින් පාලන ක්‍රමයක් සකස් කිරිම ඉතා හොඳවන බවද කිය. ඉතා පහත් මට්ටමින් සිටින නිසා මුල් අවස්ථාවේදි මර්ධනය කිරිමට හැකි බවද කෘෂි කර්ම නිලධාරින් පවසයි. මේ වන විටත් මෙම පළගැටි විශෙෂය ව්‍යාප්ත වි ඇති ප්‍රදේශ වල පළගැටියන් මර්ධනය කිරිම සිදු වෙමින් පවතින බවද පවසයි. කෙසේ වෙතත් ජනතාව පවසන්නේ මෙම පළගැටියන් ව්‍යාප්තිය සිදු වුවහොත් ඉදිරියේදි වගා රැසක් විනාශ වි යනු ඇති බවයි.

මෙම පළගැටි උවදුර හෝ වෙනත් පළගැයි උවදුරක් ඔබට දැක ගැනිමට හැකි වුවහොත් වහාම ලගම ඇති කෘෂි කර්ම කාර්යාලයට ඒ බව දැනුම් දි කෘෂි කර්ම උපදේශකවරුන්ගේ උදව් උපකාරයෙන් මෙම සතා මර්දනය කිරිමට කටයුතු කරන ලෙසද දිස්ත්‍රික් සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා මහත්මිය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පැවසිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *