කිරි පැකට් නිසා දකුණු සභාවත් ගින්දර වේ

පළාත් සභා මන්ත්‍රිගේ කිරි කැපැට් එකෙන්

දකුණු පළාත් සභාව කිරි නිසා ගින්දර වුයේය ය.එජනිස දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන්වන සම්පත් අතුකෝරල, ආරියවංශ සම්මු දිගින් දිගිටම මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිම සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයක් විරෝධය ප්‍රකාශ කළහ.

දකුණු පළාත් සභාව අද 11 ආරම්භ වුයේ ගාල්ල කලේගාන දකුණු පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දීය. ඒ දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයනි පැවැත්විණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ අතර ඇතිවුයේ දැඩි ගාල ගෝට්ටිටකි.

මේ අතර, දකුණු පළාත් සභාවේ එජනිසා මන්ත්‍රි චන්න සාලිය මහතා කිරි පැකැට් එකක් සහිතිව දැවැන්න මංජුසාවක් (මල්ලක්)ගෙන සභාවට පැමිණියේ ය. ඒ සමඟම සභාවේ ඇතිවුයේ දැවැන්ත ගාලගොට්ටියකි.

දී කිරි දී කිරි නැ වස දමලා ජනතාවට යහපාලන විෂ කිරි…..දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි චන්න සාලිය මහතා කිය……

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි ජයන්ත ජයවිර,කන්න දෙනවා මිසක් එජාප වස දෙන්නේ නැ.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි තෙන්නකෝන් නිලමේ මහතා එජාප  ජනබලය කොළඹට ඒම අසාර්ථකයි. මම කියනවා.(ඝෝෂා කිරිම්)කිරිබිලා නොවෙයි අසනිප උනේ . අරක්කු කසිප්පු බිලා තමයි පිස්සු කෙළියේ.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි චම්ලි විතානච්චි මහතා එජනිස

එජාප නිරවස්තරන් ගංජාමි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. (ඝෝෂා කිරිම්)

පක්ෂ විපක්ෂ මැන්ත්‍රිවරු…..ඝෝෂා කිරිම්…. මන්ත්‍රිවරු කිහිප දෙනෙක්ම කතා කරන්නට වුහ….

අගමැති මහින්ද දිවුරුම් දෙන්නේ කවද ද? කෝ අගමැති පත්කළාද, පඩත්තරයා .50,000ක් වක් ආවේ නෑ. හොරා කනවා. අරක්කු නොබෙන ජනතාව ඉන්නවාද ? අපි අරක්කු දුනනේ  නෑ.අරක්කුබිල තමයි අසනිප උනේ.

කරුණාකර නාඩිවෙන්න නැතිනම් මම සභාව කල් තියනවා සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතා.වරක් ප්‍රසාදක්යක් කැඩවෙනවා.වරප්‍රසාද කියනවා. රටේ නැති ප්‍රශ්ණ මේතන කතා කරනවා.

දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි ආරියවංශ සම්මු   එහෙම කියන්න එපා අපේ අයිතියක් ගැනයි කතා කරන්නේ

දවසේ වැඩසටහනට යමු යැයි දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතා කිය.

ඒ අනුව, සුපිරුදු පිරිදි දකුණු පළාත් සභා සැසි වාරය  පවත්වාගෙන ගියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *