කොළඹ තවත් පොලිස් වසම් පහකට ඇදිරිනීතිය පනවයි

පවතින කොරෝනා අවධානම හේතුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ පොලිස් වසම් පහක් සදහා අද රාත්‍රී සිට ඇදිරිනීතිය පනවා ඇති බව යුදහමුදා පති වරයා සදහන් කරයි අදාල පොලිස් වසම් වන්නේ මාලිගාවත්ත ,ආදුරුප්පු වීඩිය කෙසෙල්වත්ත.වෙරළබඩ සද වේල්ල වීඩිය යන පොලිස් වසම් සදහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරිනීතිය පනවා ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *