ලෝකයේ බොරතෙල් මිළ පහළට මෙරට පෙට්‍රල් මිළ රු 5 කින් ඉහළට

ලෝක වෙළද පොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිළ ඉතා පහල අගයක පවතින අවස්ථාවක මෙරට තෙල් බෙදා හැරීමේ පංගුවකට හිමිකම් කියන ඉන්දියන් ඔයිල් සමගම oct 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිළ රුපියල් පහකින් වැඩිකර ඇත මෙතෙක් එම ඉන්ධන අලවිසැල් oct 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු 137 වූ අතර වැඩි වීමත් සමග 142 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *