මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට, අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ කඩිනමින් සැපයීමට උපදෙස්

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා

දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ ඇතිවූ අවිනිශ්චිත තත්වය මත මෙරට ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක අර්බුධ රැසක් ඇති වුණි විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය ,අධ්‍යාපන ,සුබසාදන ,ශේෂ්ත්‍ර වලට වූ බලපෑම අතිමහත්ය. ඒඅනුව මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ නේවාසිකව සහ බාහිරව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිගයක් දිනෙන් දින ප්‍රවර්ධනය වන බවට පසුගිය මාසයක කාලයක සිට බලධාරීන් නිළධාරීන් දැනුවත් කලද ඒ සදහා නිසි පියවරක් ගැණීමට කිසිවෙකු ඉදිරිපත් නොවන ලදී.

ඒ පවතින දේශපාලන අර්බුධය හමුවේ තීන්දු තීරණ ගැනීමට බලධාරීනට ඇති නොහැකියාව නිසා විය එම දේශපාලන සන්හිදියාවත් සමග විශේෂයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට කඩිනමින් අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 5 ක් අද (24) වනවිට අනිවාර්යයෙන් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට සහ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට අවශ්‍ය ඖෂධ ගුවන් මඟින් අද (24) ගෙන්වා එම රෝහල්වලට ලබාදීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා තීරණය කැර ඇත.

මෙහිදී එක් පිළිකා ඖෂධයක අපේක්ෂිත ඇණවුමෙන් හදිසි තොගයක් ගුවන් මඟින් ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගනු ලැබූ අතර තවත් එක් ඖෂධයක් දේශීය නියෝජිතයාගෙන් ලබාගෙන රෝහලට ලබාදීමට කටයුතු යොදා තිබේ. සෙසු ඖෂධ වර්ග 5 ක් හදිස්සි මිලදී ගැනීම්වලින් ලබා ගැනීමට තීරණය කෙරිණි. තවද පිළිකා ඖෂධ කඩිනමින් ලබාදීමට අපොහොසත් වන සැපයුම්කරුවන් අස‍ාදු ගත කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

රෝහලට රෝගීන් ඇතුළත් කරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇමැති ධුරයේ වැඩ බාරගන්නා අවස්ථාව වනවිට පැන නැගී තිබූ මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ඖෂධ හිඟය පිළිබඳව එදිනම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින් කැඳවමින් පැවති සාකච්ඡාවේදී ඇමැතිවරයා මෙසේ නියෝග කළේය. අපේක්ෂා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 5 ක් ඇතුළු ඖෂධ වර්ග රැසක හිඟයක් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් පසුගිය 21 වැනිදා එම රෝහලට රෝගීන් ඇතුළත් කරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි.

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට අවශ්‍ය තවත් ඖෂධ වර්ග 7 ක හිඟයක් පවතින බවත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වෛද්‍ය සැපයුම්) ලාල් පනාපිටිය මහතා මෙහිදී පැවැසීය. එම ඖෂධ කඩිනමින් මිලදී ගෙන රෝහල්වලට ලබාදෙන ලෙසට සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා උපදෙස් ලබාදෙන ලදී. තවද දිවයින පුරා රෝහල්වල තවත් ඖෂධ වර්ග 71 ක හිඟයක් පවතින බව වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා මෙහිදී පැවැසීය. මෙම ඖෂධ වර්ග 71 කඩිනමින් මිලදී ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *