කොරෝනා අවසන් නැහැ covid 19 පරාජය ජනතාවට ප්‍රජාතනත්‍රවාදය

අධිකරණ තීන්දුව දුන්නේ කොරෝනා අවසන් වුණා කියලා නොවෙයි අනතුර තියෙනවා අපි සියලු දෙනාම ආරක්‍ෂිත පියවර අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය අංශ ලබාදෙන උපදෙස් සහ මාර්ග උපදේශයන් අනුව ක්‍රියාත්මක වීම තමයි වැදගත් වන්නේ අපි මැතිවරණ කොමිසම විදියට නැවත කියන්නේ covid 19 ට පරාජය ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යන්න නැවත මතක් කරනවා ඒ නිසා මේ මැතිවරණය තියන්න අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කරගනිමු මහ මැතිවරණය පවත්වන දිනය ලබන සඳුදා (ජුනි 08) වනදා ප්‍රකාශයට පත්කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ඒ මහතා පැවසූවේ අද (03) පස්වරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිණි.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් ලබන සඳුදා රැස්වීමට නියමිත බවත් එම රැස්වීමේදී මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡාකර තීරණයක් ගන්නා බවත් ඉන් පසු එ් පිළිබඳව රට දැනුවත් කරන බවත් එහිදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසී ය.

මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඇතුළුත් ලියවිල්ලද තමන් වෙත ලැබී ඇති බව මෙහිදී සභාපතිවරයා පැවසී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *